Borç Yapılandırma Başvuruları İçin Acele Edin

Kamuoyunda Torba Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı Kanunun, 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan İnegöl Vergi Dairesi yetkilileri, 1 Aralık 2014 tarihinde son bulacak başvurular için, vatandaşlara, acele etmeleri konusunda uyarıda bulundular.

Borç Yapılandırma Başvuruları İçin Acele Edin

KANUN KAPSAMINA GİREN VERGİ VE CEZALAR NELERDİR?

Kanun ile yapılandırma kapsamına giren vergi ve cezalar konusunda bilgi veren İnegöl Vergi Dairesi yetkilileri, “30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde 30 Nisan 2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler, 2014 yılına ilişkin 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları ve 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, bu kanun kapsamına girmektedir. 30 Nisan 2014 tarihinden önce verilen; askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezaları. 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilen ve vadesi Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi devam eden asli ve fer’i amme alacakları, Ecrimisil, Öğrenim kredisi, katkı kredisi, KKDF, Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları gibi alacaklar” bilgilerini verdiler.

BU KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

6552 Sayılı Kanun hükümlerine göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması ‘kesinleşmiş alacak’ olması Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmasının şart olduğunu  ifade eden yetkililer,  Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı, Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin, ödenmesi halinde bu cezaların kalan yüzde 50’si, kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer’ileri yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak, belirlenecek tutarın ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tamamının, terkin edileceği kaydedildi.

SİLİNEN KÜÇÜK ALACAKLAR NELERDİR?

31 Aralık 2013 tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları (Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç) ile 12 lira ve  altında kalan kaçak geçiş ücretleri terkin edilecektir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden önce olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar terkin edilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR?

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 1 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili idareye (vergi dairesi-belediye) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru sırasında dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şartı getirilmektedir. Kanun hükümlerinden yararlanılmasına ilişkin olarak başvuruların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.

ÖDEME ŞEKİLLER NELERDİR?

Kanunun yayımını izleyen 3 üncü aydan başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur. Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere azami taksit süresi verilecektir. İlk taksit ödeme süresi içinde (31 Aralık 2014) yapılan peşin ödemelere katsayı uygulanmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2014, 09:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17

banner18