“Kayıt dışı alım satım yapanlar cezalandırılacak”

İlçe Gıda, Tarım ve

“Kayıt dışı alım satım yapanlar cezalandırılacak”
İlçe Gıda, Tarım ve

-Üreticiler, “Bitki Pasaportu Sistemi ve Yeni Hal Yasası” İle İlgili Bilgilendirildiler-

“Kayıt dışı alım satım yapanlar cezalandırılacak”

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İnegöl Ziraat Odası işbirliğinde, dün İshakpaşa Halk Kütüphanesi toplantı salonunda “Bitki Pasaportu Sistemi ve Yeni Hal Yasası” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Saat 11.00'de düzenlenen ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mahmut Doğru, Belediye Hal Müdürü Ali Uzun ile  köy muhtarları ve çiftçilerin katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu toplantıyı organize etmemizdeki amaç, tarımda sürekli değişen yasalar ile ilgili çiftçimizi bilgilendirmektir. Toplantılarda bu salonu dolduramıyoruz. 123 muhtar ve delegeye mesaj çekiyoruz ancak şu salonu dolduramıyoruz. Kulaktan duyma bilgiler yerine bizzat buraya gelerek, bu toplantılara katılmalarını istiyoruz. Bu bilgilendirme toplantılarımız devam edecek" dedi.

Tarımın çok yönlü bir sektör olduğu için, çağa ayak uydurulması gerektiğini ifade eden İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mahmut Doğru ise, "İnegöl patates ile özdeşleşen bir ilçe. 5996 Sayılı Kanun ile ilgili çeşitli yasalar çıktı. Geçmiş yıllarda problemsiz bir şekilde elimizden geldiği kadar İnegöl’de patates üreticimizi üzmedik. Bir şekilde ihracatımızı, sevkiyatımızı yurt içine daha iyi yapılabilmesi için elimizden geleni yaptık. Ama tabii ki, plan ve program değişiyor. İnegöl’de yaklaşık 7 bin dekar alana patates dikiliyor ve 30 bin ton patates üretimimiz söz konusu" diye konuştu.

Bitki Pasaportu Sistemi ile ilgili bilgi veren İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Sinan Kağan’da, "5553 Sayılı ‘Tohumculuk Kanunu’ ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan, ‘Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği’ gereğince, tohumluk yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmekte ve denetlenmektedir. Bu alanlarda faaliyet gösterenlerin, faaliyet alanları ile ilgili belge almaları zorunludur. Başvuru esnasında istenen belgeler ise, üretim yeri ile ilgili ÇKS kaydı, ÇKS kaydı yok ise, kendine ait tapu veya kira sözleşmesi ile birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi, ecri misil belgesi, sahibi ölmüş arazilerle ilgili olarak tapu fotokopisi ve mirasçıları tarafından kullanıldığını gösterir muhtardan alınmış belge. Faaliyet alanları ile ilgili Üretici ve Yetiştirici Belgeleri ile Bayilik Belgesi İthalatçılar, ürün depolayanlar veya ticaretini yapanların, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo veya sera gibi yerlerle ilgili bilgiler. Bitki pasaportu kayıt sistemine kayıt yaptırmayanlara, bitki pasaportu olmaksızın sevk yapanlara ve bitki pasaportu ile konulmuş esaslara uymayanlara, üretici belgesi almayanlara idari para cezası uygulanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Bitki Pasaportu Sistemi ve operatörlerin kayıt altına Alınması hakkında yönetmeliğin amacı; zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına almak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirleri almaktır. Yönetmelik, bitki ve bitkisel ürünler ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapanlar ile depolayanların kayıt altına alınması, denetlenmesi ve bitki pasaportu düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar" şeklinde konuştu.

1 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5957 Sayılı Yeni Hal Yasası ile ilgili üreticilere bilgiler veren Hal Müdürü Ali Uzun ise, "Hal esnaflarımızın tamamı, Hal Kayıt Sistemi (HKS)’ne kayıt edildi. Hal Rüsum Hesabı ve Cezalı Rüsum Hesabı açıldı. 5957 Sayılı Yeni Hal Yasası ise hal çıkışında değil, hale girişte söz konusu olacak, HKS’ne kayıt olmamış ürünün hale girişi söz konusu olmayacak. Pazarlarda ve manavlarda ürün künyesi olmayan sebze ve meyve satılamayacak. Meyve ve sebzelerin, nereden geldiğini belirtilen birer ürün künyesi olacak ve bu sayede yüzde 70'i kayıt dışı olan ticaret kayıt altına alınacak. Artık ne pazarda, ne de manavda, ürün künyesi olmayan sebze ve meyve satılamayacak. Aksi taktirde satıcıya para cezası uygulanacak. Kanun kapsamında, halde satılan mallardan yüzde 1, hal dışında satılan mallardan ise yüzde 2 oranında hal rüsumu alınması hükme bağlanmıştır. Bir ürünün beyan edilmeden piyasaya sürülmesi mümkün olamayacak. Tahakkuk eden rüsum 5 işgünü içinde ödenmediğinde yaptırımlar söz konusu olacak" diye konuştu.

1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni hal yasasının amacının, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak olduğunu belirten Ali Uzun, "Bu Kanun, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Yürürlüğe sokulan yasa ile kapsam ve amaçlarında da belirtildiği üzere tüketici ve üreticilerin, hak ve menfaatlerinin korunması, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor. Kayıt dışı alım satım yapan meslek mensupları kayıt dışı ekonominin büyümesine yol açtıkları için, gayrı safi milli hasılada zararlı yönde rol oynuyorlar. Yürürlüğe konulan bu yeni hal yasasında asıl hedeflenen amaçlardan birisi de bu. Ülke çapında alınan, satılan ve satış evresine kadar ürünün geçirdiği bütün evreleri kayıt altına alabilmek. Bu uygulama ile kayıt dışı ekonomideki büyümenin önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2012, 02:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER