Aynı İşi Yapan Çalışanlar Arasındaki Ayrım Kaldırılmalı

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur Sen İnegöl İlçe Başkanı Nurullah Özdemir yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge, aile birliği, sözleşmeli personellere kadro verilmesi, aile ve çocuk yardımı, vergi dilimi düzenlenmesi gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aynı İşi Yapan Çalışanlar Arasındaki Ayrım Kaldırılmalı

Konu hakkında açıklama yapan Büro Memur Sen İnegöl İlçe Başkanı Nurullah Özdemir, “Vergi dilimi yüzde 15'te sabit tutulmalıdır. Ücretlerden alınan gelir vergisi oranları yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 şeklinde artan oranlı bir vergidir. Yıl içinde matrahı 18 bin TL’ye ulaşan bir kamu görevlisi yüzde 20’lik dilime girmekte ve maaşı düşmektedir. Bırakın memurları, asgari ücretlinin bile ücretinde düşüş olmaktadır. Temmuz ayı artışına rağmen, memurun Aralık ayında aldığı maaş, yılbaşında aldığı maaşın altına gerilemektedir. Bugünkü hayat pahalılığı ve ekonomik şartlar karşısında bırakın maaş artışını, vergi oranındaki artış sebebiyle maaş azalmaktadır. Bu açıdan tüm ücret gelirlerinde, vergi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmeli ve yıl içinde maaşlarda düşüş yaşanması önlenmelidir. Ayrıca, 3600 ek göstergenin bütünü ve kapsamında yer alacakları konusunda yasal düzenlemenin, teklif sahibi olmamız ve yetkili konfederasyon olmamız hasebiyle, konfederasyonumuzla görüşülmesi ve daha sonra ek göstergede yeni bir düzenlemeye ihtiyaç kalmayacak şekilde, kapsam, unvan, hizmet sınıfları, ek gösterge oranları ve adalet boyutuyla sorun oluşturmayacak ve eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılması gerekiyor. 1 milyonu aşkın üyesiyle kamu görevlilerinin temsilcisi konumunda bulunan bir emek hareketi olarak, kamu görevlilerini rahatlatacak, kamudaki, dolayısıyla ülkedeki çalışma hayatına olumlu bir etkide bulunacak ve çalışma hayatında barışı sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamına vesile olacak bu çalışmanın ivedilikle yapılması gerekiyor. Devletin en yüksek makamından kamu görevlilerine verilen sözün bir an önce yerine getirilmesini temenni ediyoruz. Kamuda sözleşmeli personel uygulaması sonlandırılmalıdır. Aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ayrım kaldırılmalıdır. Sözleşmeliler; özlük hakları, görevde yükselme ve kariyer hedefleri konusunda büyük mağduriyet yaşıyorlar. Daha önce olduğu gibi kadroya geçiş sağlanmalı. Maliye Bakanlığı çalışanlarının özlük hakları iade edilmeli, kariyer planlamasının yolu açılmalı. Maliye ve Gelir İdaresindeki yapılanmaya ilişkin Büro Memurları Sendikası olarak yetkili sendika sıfatıyla konunun tarafı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesileyle belirttiğimiz hususların bu yapılanma sürecinde dikkate alınmasının önemine dikkat çekiyoruz. Söz konusu kurumlarımızda görev yapan çalışanlarımızın menfaatlerinin korunarak, kariyer olanaklarının geliştirilmesi ve bu yöndeki kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılmasının önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Kurumsal saygınlığın artmasına vesile olacak bu yöndeki her türlü olumlu adımların yanında olacağız. Çalışan memnuniyetinin kurum personelinin görev ve sorumluluklarına uygun özlük haklarının iyileştirilmesinden geçtiğini muhataplarımıza buradan duyuruyoruz. Çalışanlarda kurumsal aidiyet duygusunu oluşturacak bu yöndeki bir adımın mükemmel ve hızlı karar alma yeteneğine haiz idari bir yapının oluşacağı kanaatindeyiz. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın görevde bulunduğu dönemde seçim öncesi söz vermiş olduğu Defterdarlık ve Gelir Uzmanlığı Özel sınavlarının açılmadığını ve yapılan bu haksızlığın halen devam ettiğini, yeni seçim arifesinde bulunduğumuz şu günlerde hatırlatmakta yarar görmekteyiz. Gelir idaresinde VHKİ, yoklama memuru, veznedar, memur vb. personel takviyesinin yapılması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak Genel İdare Hizmetler Sınıfı’na geçirilmesi talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Mal Müdürlüklerinde de personel sıkıntısının had safhada olduğu ve bu durumun personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği, biran önce personel takviyesinin olması gerektiği kanaatindeyiz Yetkili sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmada, Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu gibi kurumlarda yeteri kadar merkez uzmanı olmaması nedeniyle yaklaşık 2 bin Gelir Uzmanının bu kurumlarda istihdam edildiğinin görüldüğü ve bu durumun idari bir ihtiyaçtan kaynaklandığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu nedenle Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresinde özlük hakları ve eşitlik noktasında tek tip uzmanlığın olmasında büyük fayda olacağı kanaat ve inancındayız. İdari görevlerde bulunan Vergi Dairesi Müdürü, Müdür, Müdür Yrd. İle şef unvanlarının liyakat esaslarına uygun Kariyer Meslek unvanlarına geçişlerinin yapılması, bu vesileyle özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlanmasını bu yöndeki haksızlığın ortadan kaldıracak bir adım olarak görmekteyiz. Yönetici ve müdürlüklere yapılan görevlendirmelerde kariyer meslek mensuplarından istifade edilerek idarenin elinin güçlü kılınması, böylelikle başarıda esas olan takım çalışmasına olanak sağlanması ile yersiz ve gereksiz silsilenin ortadan kalkmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Nurullah Özdemir, "Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmalı, bu sınıftakiler öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmalı veya genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınmalıdır. 1965 yılından kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı artık miadını doldurmuştur. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ek göstergeden yararlanamamakta ve pek çok bakımdan mağdur edilmektedir. Talebimiz Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak yaklaşık 110 bin kişilik yardımcı hizmetler sınıfı personelinin öğrenim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi bu yolla mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesidir” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER