EMLAKÇILARA YETKİ BELGESİ UYARISI

-25 Bin TL Cezası Var-

EMLAKÇILARA YETKİ BELGESİ UYARISI

Emlakçılara yetki belgesi konusunda uyarılarda bulunan İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 5 Eylül 2018’den itibaren yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında, emlakçılar için yetki belgesi zorunlu hale geldi. Belge almayan işletmeler için ise cezai yaptırımlar uygulanacak” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı, “19 Mayıs 2019’da göreve geldiğimizden bugüne kadar her toplantımızda meslektaşlarımıza Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi’ni almaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yasa resmi gazetede yayınlanması üzerinden 1 yıldan fazla süre geçti. Şuan ciddi anlamda ulusal medyada dillendirilir hale geldi. Bu yasa da mesleğimizin belirli standartlar altında yapılması isteniyor. Örneğin ofisler eskisi gibi 10 metrekare olmayacak. Ofislerde çalışan kişilerin belirli yeterlilikleri olacak. Komisyon bedelleri yüzde 3 alıcı, yüzde 3 satıcıdan alınırken, yüzde 2+kdv alıcıdan, yüzde 2+kdv satıcıdan faturalandırılarak alınacak. Mesleğin en büyük sıkıntısı olan durumlarına da çözümler geliyor. Meslek dışında çalışan ayakçı ve çantacı diye tabir ettiğimiz vergi kaydı, oda kaydı olmadan bu işi yapan kişilere 25 Bin TL’ye kadar cezai işlemle karşı karşıya kalacak. Bu yönetmeliğin denetim sürecin de Ticaret İl Müdürlükleri yapacaklar. Ayrıca Belediyelerin Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlükleri, Tapu Dairesi Müdürlükleri ve mesleki odalar bu sürecin takipçileri olmalıdırlar. Bizler mesleğimizin belirli standartlar çevresinde olmasını ve daha iyi hizmet sunabilmeyi istiyoruz” diye konuştu.

10 SORUDA TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ

Uçaravcı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Taşınmaz Ticareti ile ilgili yasayı 10 madde halinde özet olarak bir kez daha kamuoyuna bilgilendirmek amacıyla duyuruyoruz. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 5 Eylül 2018’den itibaren yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında, emlakçılar için yetki belgesi zorunlu hale geldi. Belge almayan işletmeler için ise cezai yaptırımlar uygulanacak.”

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ

“2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca taşınmaz malların devir işlemi sırasında tüzel kişiliğe sahip olanlardan istenen ve bu kişinin temsilcisi dahil gayrimenkul alım satımı yapabilme izni olduğunu gösteren belgedir. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi ile temsilci olarak belirlenen kişi, gayrimenkulü tüzel kişinin adına kiralayabilir ya da satabilir. Yetki belgesi bulunan ilin ticaret odalarından alınır. Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden tüzel kişiliği gösterir yetki belgesi dilekçe ile istenir. Ücrete tabidir ve şirketin türüne göre değişiklik gösterir. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi için aranan şartlar; 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilan etmemiş olması, Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması. ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi nasıl hazırlanır?’ diye soranlar oluyor. Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte yazılı olarak yapılır. İşletmenin 12’nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir. İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına açılan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Emlakçılık yetki belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yetki belgesi geçerlilik süresinin 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ni yenilemek için yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce, yetki belgesinde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda ise değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde bilgi sistem üzerinden yapılacak. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durum, şartların kaybedildiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletme tarafından yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirim veya şartların kaybedildiğinin il müdürlüğünce tespiti üzerine yetki belgesi aynı gün iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen işletme il müdürlüğünce beş gün içinde yazılı olarak yetkili idareye bildirilir.”

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

“Mevcut işletmelerin 5 Haziran'dan itibaren 18 ay içinde yani 5 Aralık 2019'a kadar durumlarını yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan faaliyetlerini sürdüren işletmeler için 4 bin lira ceza kesilebilecek.”

Meral

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER