Esnaflara KOSGEB Destekleri Tanıtıldı

Bursa Esnaf Odaları

Esnaflara KOSGEB Destekleri Tanıtıldı
Bursa Esnaf Odaları


Bursa Esnaf Odaları Birliği (BESOB) tarafından Bursa KOSGEB Hizmet Merkezi işbirliği ile Bursa’nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren oda üyelerine yönelik düzenlenen KOSGEP destekleri ile alakalı bilgilendirme seminerleri kapsamında önceki akşam İnegöl’de faaliyette bulunan 11 oda üyelerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
Düzenlenen seminerde, İnegöl Lokantacılar ve Şoförler Odası üyeleri yapılan desteklemelerden yararlanamadıklarından yakındılar. 
Önceki akşam saat 19.00’da esnaf sarayı çok amaçlı salonunda, Bursa KOSGEB Hizmet Merkezi KOBİ Uzmanı Erkan Güngör ile KOBİ Uzman Yardımcısı Yakup Piri’nin konuşmacı olarak katıldığı seminere Odaların başkan ve yöneticileri ile üyeleri katıldı.
Seminerin ilk konuşmacısı KOBİ Uzmanı Erkan Güngör, KOSGEB ile alakalı kısaca bir açıklama yaptı. Güngör, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarının sürdüren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’in 1-25 arasında işçi çalıştıran, net satış hasılatı ve mail bilançosu 25 Milyon TL’yi aşmayan KOBİ niteliğindeki işletmelere destek ve hizmet vermekte olduğunu söyledi.
Seminerin ikinci konuşmacısı KOBİ Uzman Yardımcısı Yakup Piri ise,  destek programları ile alakalı bilgiler verdi.
Genel desteklerin, Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği,  Belgelendirme  Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği olmak üzere 12 maddeden oluştuğunu kaydeden Piri, “Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde Yer Alan Fuarlara Katılan İşletmelerin Giderlerine Destek Sağlanır. Desteğin üst limiti 30 bin TL’dir. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için azami 50 metrekaredir. Fuarda metrekare başına destek üst limiti, Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında metrekaresi 120 TL, Yurt İçi İhtisas Fuarlarında ise 80 TL’dir. Ayrıca İşletmelerin, Uluslararası İşbirliğini Temin Etmelerini Sağlamak amacı İle Organize Edilen Yurtdışı İş Gezisi Programlarına Katılmalarına destek verilir. Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılan işletmelere verilen destek, Konaklama giderlerini, Ulaşım giderlerini, İlgili diğer giderleri (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri). Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İş gezisi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir. Desteğin üst limiti 10 bin TL’dir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2 bin TL’dir. Broşür, Ürün Kataloğu Giderlerini, Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD Giderlerini, Yurtdışında Yayınlanan/Dağıtılan Yayınlara Reklam Verme Giderlerini Kapsar. Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5 bin TL’yi geçemez. Desteğin üst limiti 15 bin TL’dir. İşletmelerin eşleştirme merkezlerinden alacağı, Danışmanlık, Organizasyonel, Daimi Sergi Alanı hizmetlerine destek verilir. Eğitim desteği konusunda ise, eğitim alacaklar için 10 bin TL verilmektedir. Tasarım destekleri kapsamında Patent Belgesi, faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi için 15 bin TL yardım edilmektedir” dedi.
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı hakkında bilgiler veren Piri, “Program, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı olarak iki başlıktan oluşmaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Geri Ödemesiz Destekleri : Kira Desteği 12 bin TL, Makine-Teçhizat Donanım Hammadde Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100 bin TL, Personel Gideri Desteği 100 bin TL, Başlangıç Sermayesi Desteği 20 bin TL, Proje Geliştirme Desteği 100 bin TL’dir. Makine-Teçhizat Donanım Hammadde Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 200 bin TL’dir” diye konuştu.
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
İşletmelerin, üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları, Kurumsallaşma projesi, Kapasite geliştirme projesi, Marka oluşturmaya yönelik proje,
Pazarlama geliştirme ve ihracata başlama projesi, E-dönüşüm projesi, Üretim otomasyon projesi, Ürün/hizmet  tasarım projesi, Yurt içi bayi ağı oluşturma projesi ve benzeri projeleri desteklediklerini ifade eden Piri, “Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine, teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının yüzde 10’unu aşamaz” şeklinde konuştu.
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Girişimcilik destek programının, Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi konusunda amacının olduğunu vurgulayan Piri, “Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ve İş Planı Ödülü olmak üzere 4 alt programdan oluşur” dedi.
İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
Piri, “KOBİ’lerin, hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat, konularında sunacakları projeler desteklenir. Bu programda, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi yönünde amacı vardır” diye konuştu.
Seminerin ardından KOBİ Uzmanı Erkan Güngör, soruları yanıtladı.
DESTEKLER İŞİ DÜZGÜN OLANA
Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Yeşil’in, “Bende dahil olmak üzere küçük esnafların yüzde 90’ının vergi, SSK borçları var. Bunların ödenmesine yönelik destek ortada yok. Yani sizin anlattığınız, işi düzgün olanlar için geçerli, işi düzgün olmayan esnafın mali durumunu yükseltmeyecekseniz, nasıl destek olmaya çalışıyorsunuz. Bizlere yönelik ne yapabilirsiniz” şeklindeki sorusuna cevaplandıran Erkan Güngör, “KOSGEB’in destekleri kanunlarla belirlenmiştir. Bizim yapabileceğimiz bir durum yok. Bunun yanında bizim kredi silahımız var. Bu konuyla alakalı resmi yazılarda 17 Ekim 2010 tarihinde açıklanacak. Daha önce olduğu gibi mahsuplaşma yöntemi ile birçok esnaf SGK borcunu ödedi” dedi.
ŞOFÖRLER FİLO İSTİYOR
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz’ın, “Kamyonculara veya taksicilere yönelik bir destek göremiyoruz. Bizler 1976-80 model araçlarla nakliye işi yapmaya çalışıyoruz. Bizim esnaflarımız desteklerle araçlarını yenilemek ister. Bizler filo uygulaması yapmak istiyoruz. Bizlere yönelik neden bir esneklik yok?” sorusuna Güngör, “Şu anlık KOSGEB kültürünün imalata yönelik destekleri olduğu gözleniyor. Bu konu hakkında yapabileceğimiz bir durum yoktur” dedi.
İNEGÖL’E KOSGEP BİRİMİ GELECEK
Güngör, yıl sonunda büyük bir ihtimalle, İnegöl’de bir KOSGEB biriminin faaliyete açılabileceğini bildirerek, esnafların destekler hakkında yardım almasının böylelikle daha kolay olacağını belirtti.
BAKKOOP’A DESTEK YOK
BAKKOOP Başkanı Hakan İnkaya’nın, “İşbirligi Güçbirliği programı kapsamında BAKKOOP bir destek alabilir mi?” sorusunu yanıtlayan Güngör, desteklerin yürürlüğe girdiğinden itibaren, yani şu andan itibaren böyle bir birleşme söz konusu olursa bu destekten yararlanabileceğini ama BAKKOOP’un daha önce kurulduğu için destekten yararlanamayacağını söyledi.
Üyeler arasından gelen, “MODEF fuarına katılmak için 56 esnaf KOSGEB’e başvurdu, ama bunlardan ilk 30’u fuar desteklerinden yararlanacak geri kalan 26 esnaf ne yapacak?” sorusuna ise Güngör, KOSGEB her esnaf için 50 metrekarelik destek sağlıyor. Yani fuarda toplam alan desteği bin 500 metrekaredir. Önümüzdeki sene bu destek alanı 100 metrekareye çıkacaktır. O zaman bu 26 esnafın da katılmaması için bir neden kalmaz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2010, 03:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER