‘İNEGÖL’ MARKASI OLUŞTURULACAK

-2024 Vizyonu Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı-

‘İNEGÖL’ MARKASI OLUŞTURULACAK

İnegöl Belediyesi, 2024 vizyonunu oluşturmak adına 5 yıllık Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında 3 gün süren “2024 Vizyonu Çalıştayı” düzenlemişti. İç paydaşlar ve dış paydaşlar olmak üzere iki ayrı bölümde 3 gün süren ve muhtarlar, STK’lar, işadamları ile belediye personelinin katıldığı çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı.
İnegöl Belediyesi, 2024 vizyonu kapsamında şehrin 5 yıllık stratejik planını hazırlamak için İnegöl’ün tüm dinamiklerini içerisinde barındıran bir çalıştay düzenledi. 8 Temmuz’da açılışı gerçekleştirilen ve 9-10-11 Temmuz tarihlerinde muhtarlar, STK’lar, işadamları ile belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, İnegöl Belediyesi’nin 5 yıllık planının taslakları hazırlandı.


Katılımcı yönetim anlayışını stratejik plan hazırlığında da ortaya koyan İnegöl Belediyesi, çalıştayın sonuç bildirgesini bugün düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Belediye Başkanı Alper Taban, UÜ İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zerrin Fırat, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Kara ve Esra Leblebici ile İnegöl Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Sorumlusu Mehmet Akif Aslan’ın katıldığı çalıştay sonuç bildirgesi açıklaması, 10.00’da Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirildi.


ERBİL’DEKİ SALDIRIYA KINAMA
Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, açıklamasına Erbil’de yaşanan saldırıya değinerek başladı. Taban, “Dün Erbil’de Konsolosluk çalışanlarımıza yönelik yapılan menfur bir saldırı gerçekleşmişti. Burada Erbil Başkonsolosluğu çalışanımız şehit edilmişti. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


5 YILLIK PLANI İSTİŞARE YÖNTEMİYLE BELİRLEMEK İSTEDİK
Stratejik Planla ilgili çalıştayın sonuç bildirgesini paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade ederek konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi 9-10-11 Temmuz tarihlerinde stratejik eylem planımız kapsamında İnegöl Belediyesi olarak da ilkini gerçekleştirdiğimiz 2024 Vizyonu Çalıştayı düzenlemiştik. Bu çalıştayın amacı; seçimle gelmiş olduğumuz önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapılacak çalışmaların planlanması ve bunların bir stratejik plan dahilinde hazırlanmasıydı. Bunu da bu dönem paydaşlarımızı bizzat davet ederek onların fikirlerini, görüşlerini, önerilerini alarak gerçekleştirmiş olduk. Tabi burada nihayetinde yerel yönetimlerin başındaki sorumlular olarak bizler oturup bir şeyler düşünebiliriz. Bazı kararları kendi başımıza da verebiliriz. Fakat bunları istişare yöntemiyle, konunun muhataplarıyla değerlendirerek bu şehrin avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya koyalım istedik. Bunu bir yol haritasına dönüştürelim istedik. Dolayısıyla bu çalıştayı tamamlamış olduk.”


66 PROJE VE FAALİYET ÖNERİSİ LİSTELENDİ
“Şehrimizin tüm yönleriyle analiz edilmesi, beraberinde paydaşların yönetim sürecine dahil edilmesi ve gelecek planlamamıza birlikte yön vermek için kapsamlı görüşmelerimizi yapmış olduk. Stratejik Plan Komisyonumuz 48 arkadaşımızdan oluşturulmuştu. Ve bu arkadaşlarımız yerel yönetimlerde stratejik planlamanın önemi hakkında eğitimler aldılar. Çalıştayda bizim iç ve dış paydaşlarımız vardı. Bunlara yönelik oturumlar gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla, Başkan Yardımcılarımız ve Daire Müdürlerimizle ayrı ayrı oturumlar gerçekleştirdik. STK’larımızla yine oturumlar gerçekleştirdik. Çalışan personelimizle ayrı bir oturum yaptık. Yine beraberinde işadamlarımızı topladık. İşadamlarımızın pek çoğu artık dünyayı geziyor. Dolayısıyla onların da fikir, görüş ve önerileri bizim için önemliydi. Çalıştay kapsamında belediyemizin güçlü ve zayıf yönlerinin tartışılması, yerel yönetimler ve STK’ların koordinasyonunun irdelenmesi, kırsal ve merkez mahalle hizmetlerimizin irdelenmesi, kurumumuzun misyon, vizyon ve temel değerlerinin oluşturulması ve marka kent kurgusunda ticari yaklaşımların irdelenmesi gibi çeşitli alanlarda sıralı grup çalışmalarını gerçekleştirmiş olduk. Tüm oturumlarda sorumluluk çevresine göre analizler gerçekleştirdik. Çalışmaların güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, getirilerini ve olası risk analizlerini de ele almış olduk. Dolayısıyla gayet kapsamlı bir çalışma oldu. 66 proje ve faaliyet önerisi listelendi. Tabi bunlar yüzlercesinin içerisinde tasnif edilip sınıflandırıldı. Şunu da gördük ki burada yaptığımız çalışmalar esnasında çıkanlar, yeni döneme dair beyanlarımızın da büyük çoğunluğuyla örtüşüyor.”


HUZURLU KENT İNEGÖL

“Vizyon değerlerimizde önemli başlıklar var. Tüm değerleriyle bağımsız üreten bir ilçe, huzurlu kent İnegöl, kaliteli belediyecilik anlayışıyla bir İnegöl ve halkın yaşam kalitesi ve hayat standartlarının arttırılması gibi önemli başlıklar elde ediyoruz. Çalıştaydan yine elde ettiğimiz referans kaynaklar var. Bunlardan da birkaçını paylaşmak istiyorum; öz kaynakları nitelikli kullanma, manevi miras, yeni nesil belediyecilik anlayışı, çağ ötesine bakış, vatandaş memnuniyeti, güvenli şehir, turizm değeri, mirasa sahip çıkma, çevre yönetimi ve kent estetiği gibi konu başlıklarının ön plana çıktığını görüyoruz. Biz bunları özet olarak paylaşıyoruz ama detaylı sonuç bildirgemizi de internet ortamında yayınlamış olacağız.”


İNEGÖL BİR KİŞİNİN TEKELİNDE OLAMAZ
“İnegöl sadece bir kişinin tekelinde olamaz. Sadece belediye başkanının gel kardeşim sen her şeyi bil, bul yönet kolaycılığıyla yönetilemez. Dolayısıyla bizler bütün kesimlerin, tarafların, birliklerin, STK’ların, vatandaşlarımızın görüş ve kanaatlerini sürekli alma çabası içerisindeyiz. Bunu da sonuna kadar devam ettireceğiz. İstişare kültürünü geliştirerek vatandaşlarımızın her ortamda fikrini alacağız. Bu plan dahilinde de inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde stratejik plan kapsamında bunları bir bir hayata geçirmek istiyoruz. Çalıştayımızın şehrimize, vatandaşlarımıza, belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”


MESELE, BUNDAN SONRA ÇALIŞTAYDAN ÇIKAN SONUÇLARIN ÜZERİNE NASIL GİDİLECEĞİ
Başkan Taban’ın ardından İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır da bir açıklama yaptı. Çalıştaydan çıkacak sonuçlar ile bir paydaş olarak belediye ile nasıl bir iş bölümü içerisinde olabilecekleri hususunda konuşmak istediğini kaydeden Ildır; “Böyle bir çalıştayı birlikte düzenlediğimiz için son derece mutluyuz. Arkadaşlarımın desteği ile birlikte Uludağ Üniversitesinin sadece İşletme Fakültesi birimi değil bütün birimleriyle biz İnegöl yerel yönetimlerinin yanındayız. Ortaya çıkan sonuçları birlikte değerlendirirsek, bunun neresindeyiz? Mesela en önemli ortaya çıkan sorunlar ki tam anlamıyla bir yerel yönetim sorunları olarak ortaya çıkmış olan kırsal mahallelerin su, altyapı ve imar sorunları, yeni çekim merkezi ihtiyacı, sosyal yardım desteklerinin nitelikli sorunları, temizlik sisteminin modernizasyonu, ortak proje gruplarının oluşturulması, yeni eğitim kurumlarının kazandırılması, geri dönüşüm kapasitesinin arttırılması, mahalle otoparklarının meydana getirilmesi, altyapı çalışmalarının hızlandırılması, içme suyu kalitesinin arttırılması, marka değer üzerine kurumsallık çalışmalarının yapılması, aile ve genç kavramları üzerine eğitim çalışmalarının koordine edilmesi gibi tipik olarak zaten beklediğimiz ve bir yerel yönetim sorunu olarak ortaya çıkabilecek sorunları bu çalıştayda tespit ettik. Mesele bundan sonra bu çalıştayda tespit edilmiş olan sorunların üzerine nasıl gidileceği ve nasıl yapılacağı. Bu 5 yıllık plan içerisinde yapılması gerekenlerin böylelikle tespit ettikten sonra nasıl bir çalışma izleneceğini belediyemiz plan dahilinde açıklayacak. Bu çalıştaydan çıkan sonuçların her yıl belirli periyotlarda neleri yapabildiğimizi, neleri yapamadığımızı, yapamamamızın nedenlerini, yaptıklarımızın başarı durumunu kamuoyu ile paylaşarak halkın da bunun ne kadarının gerçekleştiğini idrak etmesi sağlanacaktır” dedi.


DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN BEBKA PROJESİ BAŞLATILDI
Çalıştayda BEBKA projesi başlatıldığını kaydeden Ildır, “Biz de işin içerisinde olabilmek adına, yine buradan ortaya çıkan dezavantajlı gruplara yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi talebinin dikkate alarak bir BEBKA projesi başlattık. Şimdi bu projenin sonucunu almaya çalışacağız. Onaylanırsa, dezavantajlı grup olarak ifade ettiğimiz ve içerisinde birçok grubu bulunduran bu kitleye nasıl bir destek verebiliriz, bunun çalışmalarını birlikte yapacağız. Bizler için eğitim ve eğitimden sonra istihdama yönelik çalışmaların hepsini içeren bu projede olmaktan dolayı çok mutlu olacağımızı da ifade etmek isterim” diye konuştu.


HER ŞEHRİN MARKA DEĞERİ OLMASI GEREKİYOR
Son oturumda ortaya çıkan marka değeri konusunda da konuşan Ildır, “Bir firmanın marka değeri makul ve mantıklıdır, bir ürünün marka değeri mantıklıdır ama bir şehrin marka değeri… Bundan 10-15 yıl önce söylenseydi belki düşünülebilirdi ancak şuanda bir şehrin de marka değeri olması gerekiyor. O kadar güzel alanlarımız, turizm değerine sahip yerlerimiz var ki. Neden bunları tanıtarak bir marka haline dönüştürmüyoruz. Yaptığımız ürünleri neden bir İnegöl markası içerisinde olmasını başarmıyoruz. Bunların hepsi gerçekleşebilir. İnşallah bundan sonraki periyotlarda da İnegöl’ün bir marka haline dönüştürülebilmesi için ne gibi strateji izlenmesi gerektiği, hangi çalışmalara odaklanması gerektiğini de birlikte istişare ederek ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.


“HERKES HER KONUDA UZMAN OLAMAZ AMA HERKESİN BİR UZMANLIK ALANI VARDIR”
Basın toplantısında son olarak düşüncelerini ifade eden Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin ise, “Şehrimizin gelecek 5 yılını planlayan stratejik planlama adına başlatılan bu çalıştayın çok değerli olduğuna inanıyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var; herkes her konuda uzman olamaz ama herkesin bir uzmanlık alanı vardır. Bu uzmanlık konularını bir araya getirdiğimizde şehrin kültürel, demografik bütün planlarını ele alırsınız. Ben bu anlamda özellikle Kent Konseyi olarak çalışma grupları içerisinde bütün paydaşları bu sürece dahil ettiği için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yönetim sürecinde benim de bir sözüm var, benim de bir fikrim var sözü yönetim kademelerinde çok önemlidir. Az önce Dekan Beyin satır aralarında sıraladığı şehrimizin sorunlarıyla ilgili Kent Konseyimizin bünyesinde çalışma gruplarımız oluşturuldu. Bu kentin temizlik gibi bir problemi var. Bir şehir temizleyerek değil, kirletmeyerek temiz tutulur. Bu bilincin oluşması anlamında çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Ben daha güçlü, daha temiz, daha huzurlu, daha yeşil bir İnegöl için bu 5 yıllık planın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Meral

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER