İTSO BAŞKANI ANIL AİDAT BORCU OLAN ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe

İTSO BAŞKANI ANIL AİDAT BORCU OLAN ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

giren “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu hükümlerine tabi olanların aidat, navlun hasılatından alınan oda paylarının da bu kapsama alındığını bildirdi.

BİRÇOK İŞLETMEYE RAHAT NEFES ALDIRACAK

Çıkarılan kanun ile ilgili değerlendirmede bulunan İTSO Başkanı Metin Anıl, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve faizlerinin iptalini içeren kanununun birçok işletmeye rahat nefes aldıracağını söyledi. Faizlerin iptali ve anaparanın eşit taksitler ile ödenmesi bu kanunda yer aldığını söyleyen Anıl, kasa düzeltmesi olarak bilinen uygulamanın da bu kanun kapsamında yapılabileceğini vurguladı.

İTSO Başkanı Metin Anıl şu bilgileri verdi: “Üyelerimizin kanunda belirtilen taksitlendirme imkânından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Kanun hükümlerine göre, taksitli ödeme yapmak istemeyenler, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak kanundan yararlanabilecekler. Yine kanuna göre, dileyenler toplam meblağı altı taksite kadar ödeyebilirler. Bu durumda, bölünen taksitlerin ödeme zamanları ile birlikte üyelerimize bildirilecektir. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 tarihidir. 6 aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit, birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edileceğini de kanunda yer almaktadır” dedi.

VARSA İCRA TAKİBİ DURDURULACAK

Anıl, “Çıkan kanuna göre, Oda ve Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemi başlatılanlar varsa, taksitlendirme için başvurduklarında icra işlemleri durdurulacaktır. Kanuna göre, yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemez. Bu hususta, borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiği hükmü de yer alıyor. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi durumunda ise, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibinin devam edecektir” dedi.

ASKIDAN İNMEK İÇİN BORCUN TAMAMININ ÖDENMESİ ŞART

Başkan Metin Anıl, “Yine kanun hükmüne göre, borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler için borçlarının tamamını ödemedikçe askıdan indirme işleminin yapılmayacak olduğunu ve taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle n askıdan indirileceği hükmü var. Ayrıca, borcunu ödeyen üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerine dâhil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılacaktır. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için ise başvuranların yapılandırma sonuna kadar taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacaktır” diye konuştu. SALİH BAKICI

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2016, 11:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER