KKYDP HİBE PROGRAMI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

-2,5 Milyon Lira Hibe Verilecek-

KKYDP HİBE PROGRAMI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi (KKYDP- Hibe Programı) tebliği yayımlandı.

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)" 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlandı.

YATIRIM KONULARI

Bu tebliğ ile Bursa’da Hibe kapsamında değerlendirilecek olan yatırım konuları ise şu şekilde; bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek.

HİBE MİKTARLARI

Yayınlanan tebliğde hibeye esas proje üst limitleri; tüzel kişilerde yeni yatırım için 2 milyon 500 bin TL, tamamlama yatırımları için 1 milyon 750 bin TL, modernizasyon yatırımları için 1 milyon 250 bin TL. Gerçek kişiler de yeni yatırım için 1 milyon 250 bin TL, tamamlama yatırımları için 1 milyon TL, modernizasyon yatırımları için 750 bin TL olarak belirlendi.

SON BAŞVURU 30 EYLÜL

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar projelerini internet üzerinden giriş yaparak müracaatlarını tamamlamaları gerekmekte. Programın müteşebbislere ve tarım sektörüne azami katkıyı sağlaması için gerekli bilgilendirme ve yayın çalışmaları Uygulama Rehberinin, Bakanlık tarafından yayınlanmasını müteakip gerçekleştirilecek olup, programın detayları ve proje hazırlanması ile ilgili konularda "İl Proje Yürütme Birimi" tarafından yatırımcılara gerekli bilgi desteği sağlanacak.

Meral

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER