SAĞLIK ÇALIŞANLARI TAZMİNAT ENDİŞESİ TAŞIMAMALI

Sağlık Sen Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın, sağlık çalışanlarının kamu adına hizmet verdiğini belirterek sağlık hizmeti alan vatandaşların zarar görmesi durumunda çalışanların tazminat endişesi taşımaması gerektiğini ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TAZMİNAT ENDİŞESİ TAŞIMAMALI

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına ve sendikal mücadelenin önemine vurgu yapan Hüseyin Aydın, Malpraktis uygulamasını eleştirerek, hastanın doktor seçme hakkı olduğunu ancak doktorun hasta seçme hakkının bulunmadığını belirterek hastanın hayatını kurtarmak için her türlü riski alan sağlık çalışanlarının tazminata mahkum edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu dile getirdi. Sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken yapmış olduğu hatalardan dolayı suçlu ilan edilmesinin adaletsiz olduğunu aktaran Aydın, bu durumlarda davanın Sağlık Bakanlığı’na açılması gerektiğini belirtti.

KAZANIMLAR SENDİKAL MÜCADELEYLE ELDE EDİLİR

Sendikal mücadelenin önemine değinen Aydın, neden sendikalı olmalıyız sorusunun cevabının işçilerle memurların ekonomik, özlük ve sosyal hakları kıyasladığında ortaya çıkan tabloda olduğunu kaydetti. İşçi sendikalarının memur sendikalarına göre daha büyük mazisi olduğunu hatırlatan Aydın, işçilerin siyaset yapma, ticaret yapma gibi haklara sahip olduklarını ancak memurların bu haklardan mahrum kaldıklarını ifade etti. Bu hakların sendikal mücadeleyle kazanıldığını dile getiren Aydın, “Ek ödemelerimizi ayın 15’inde maaşımızla birlikte alıyorsak, banka maaş promosyonu alıyorsak, toplu sözleşme primi alıyorsak, sözleşmeliler kadroya geçmişse, nöbet ücretlerini yüzde 100 zamlı alıyorsak, ön lisans mezunlarına lisans tamamlama hakkı verilmişse; bu haklar tamamen sendikal mücadele ile kazanılmıştır. Bu tablo Memur-Sen’in, Sağlık-Sen’in çok şey yaptığının ve yapabileceğinin göstergesidir” dedi.

İŞ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİ İÇİN YENİ İSTİHDAMLARIN YAPILMASI KAÇINILMAZ

Aydın, sağlık çalışanlarının istihdam yetersizliği nedeniyle aile yapısının bozulduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ülkemizde 400 bin ebe ve hemşireye ihtiyaç olduğunu hatırlatan Aydın, şu an 150 bin ebe ve hemşirenin 400 bin hemşirenin yapması gereken işi yüklendiğini söyledi. Sağlık hizmetlerine başvurunun 2’den 8’e çıktığını dile getiren Aydın, bir sağlık çalışanının eskiye oranla yükünün de 4 kat arttığını ve Türkiye’deki sağlıkçıların Avrupa’da meslektaşlarından 5 kat daha fazla çalıştığını ifade etti. Bu durumun insani, vicdani ve sürdürülebilir olmadığını söyleyen Aydın, çalışanın kaderine terk edilmemesi gerektiğini ve bu gidişe son verilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca sağlık çalışanlarının istihdam sorunu nedeniyle bir ay içerisinde 10’a yakın nöbet tuttuğunu aktaran Aydın, bu durumun çalışanların aile birliğini ve aile saadetinin bozulmasına neden olduğunu söyledi. Yoğun iş yükünün hafifletilmesi için yeni istihdamların yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Aydın, özellikle şehir hastanelerinde daha büyük alanlarda aynı sayılarla hizmet vermenin zorluğuna da dikkat çekti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER