TARIMIN LOKOMOTİFİ KOOPERATİFLERDİR

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, “Gelişmiş ülkelerde ve tarımın genel ekonomiye önemli ölçüde artı değer kattığı birçok AB ülkesinde, tarım politikalarının uygulanmasında tarımsal kooperatifler lokomotif görevi yürütmektedirler” dedi.

TARIMIN LOKOMOTİFİ KOOPERATİFLERDİR

Bu yılki Uluslararası Kooperatifler Gününün temasının ‘Sürdürülebilir tüketim ve mal ve hizmet üretimi’ olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Selahattin Külcü, “Kooperatiflerin günümüzde üstlendiği rol ve işlev hiçbir tanıma veya tarife sığmayacak kadar büyüktür. Gelişmiş ülkelerde ve tarımın genel ekonomiye önemli ölçüde artı değer kattığı birçok AB ülkesinde tarım politikalarının uygulanmasında tarımsal kooperatifler lokomotif görevi yürütmektedirler. Bu önemli görevi yerine getiren kooperatifçilik sektörü, ne yazık ki ülkemiz tarım potansiyelini genel ekonomiye arzu edilen ölçüde kazandırmaktan uzaktır. Sektör temsilcileri olarak, kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılması için gereken çabayı göstermeliyiz. Öncelikle, kooperatiflerin AB ülkelerindeki benzer örgütlerin seviyesine ulaştırılmasını sağlamak için mali ve kurumsal açıdan gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Avrupa'da ve dünyada kooperatifçilik yaygın olarak birçok alanda uygulanmaktadır. AB ülkelerinde 250 bin adet kooperatif bulunmaktadır. Bu kooperatiflerdeki ortak sayısı 163 milyondur. Tüm AB nüfusunun üçte biri. 5,4 milyon kişi bu kooperatiflerde doğrudan istihdam edilmektedir. Avrupa'da kooperatifler bazı sektörlerde çok daha aktif durumdadır. Tarımsal pazarın Hollanda’da yüzde 83’ü, Finlandiya’da yüzde 79’u, İtalya’da yüzde 55’i, Fransa’da yüzde 50’si, bankacılığın Fransa’da yüzde 50’si, Finlandiya’da yüzde 35’i, Avusturya’da yüzde 31’i, Almanya’da ise yüzde 21’ i kooperatifler tarafından yürütülmektedir. Merkezi Brüksel’de bulunan ve 30 bin kooperatifin üye olduğu Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri Birliği’nin (COGECA) yaklaşık 9 milyon çiftçi ortağı ile 600 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. 210 milyar Euro ciroya sahip olan COGECA’ya bağlı kooperatifler, genel olarak tarımsal girdilerin temininde yüzde 50’den fazla, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasında ise yüzde 60’dan fazla pazar payına sahip bulunmaktadırlar” dedi.

DÜNYANIN 7’DE BİRİ KOOPERATİF ÜYESİ

7 milyar civarında olan dünya nüfusunun yaklaşık bir milyarı, diğer bir ifade ile yedide birinin kooperatif üyesi olduğunu belirten Külcü, “Ülkemizde ise yaklaşık 80 milyon nüfusa karşılık 8 milyon kooperatif üyesi var. Bu miktar dünya ortalamasının oldukça altındadır. Diğer bir ifade ile dünya nüfusunun yüzde 14’ü, ülkemizin ise yüzde 10 u kooperatif üyesidir. Ekonomik büyüme ve kalkınma için bu oranın arttırılması büyük önem arz etmektedir. ICA, 1946’dan beri Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (ECOSOC) danışman statüsünde; 1971 yılından beri “Kooperatifçiliğin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Komitesi (COPAC)” ise kurucu üye olarak yürüttüğü lobi faaliyetleri ile Birleşmiş Milletlerin kooperatifçilik hareketini desteklemesini sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olan 1995 yılından itibaren Temmuz ayının ilk cumartesi gününü “Birleşmiş Milletler Uluslararası Kooperatifler Günü” olarak kutlamaktadır. Uluslararası Kooperatifler Günü kapsamında Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kooperatifçilik hareketine ve ilkelerine yönelik farkındalığın artırılması amaçlamaktadır. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü’nün bu yılki sloganı “Kooperatifler kimsenin dışlanmasına izin vermez” olarak belirlenmiştir. Bu slogan ile kooperatiflerin kar değil, insan odaklı yapısına vurgu yapılmakta ve gönüllü ve herkese açık üyelik, üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim ve üyelerin ekonomik katılımı gibi kooperatifçilik ilkelerine atıfta bulunulmaktadır. Üretimin pazar ihtiyaçlarına ve gıda güvenirliğine uygun olarak üretilmesinde de başlıca rol kooperatiflerindir. Bu açıdan bakıldığında, yurt genelinde yaygın örgütlenme ağına sahip olan kooperatiflerimiz önemli bir boşluğu doldurabilecektir. Tarım Kredi Kooperatifleri yurt sathına yayılmış 1625 birim kooperatifiyle 1 milyon çiftçiye hizmet götürmektedir. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri tavandan tabana örgütlenme yapısını güçlendirerek, demokratik, katılımcı ve güçlü birim kooperatifleri ile çalışma alanını genişletip ortaklarına ve ülke tarımına hizmet vermeyi sürdürecektir. Kooperatifçilikte dünyaya ilham vermiş bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim mesuliyetimiz, kooperatifleri toplumsal kalkınmanın bir dinamiği olarak ekonomik hayatın her alanına taşımak, daha çok insanın refahtan daha çok pay almasına aracılık etmektir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin örgütlenme yapısı da diğer kooperatifler için örnek alınacak iyi bir model olacaktır. Bu vesileyle tüm kooperatifçilerin Uluslararası Kooperatifler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER