TMMOB’den 15 Mayıs Ankara Mitingine Davet

Türk Mühendis ve Mim

TMMOB’den 15 Mayıs Ankara Mitingine Davet
Türk Mühendis ve Mim

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliği Başkanı Emrah Erim, hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi siyasi partiye üye olursa olsun, tüm mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını “Ya hep beraber, ya hiç birimiz” diye haykırmak için 15 Mayıs 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan mitinge davet etti.

Dün saat 12.30'da Elektrik Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliğini önünde düzenlenen ve TMMOB İnegöl İlçe Koordinasyon Kurulu Üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında, 24 Ocak 1980 kararlarından dolayı inşaat, sanayi, tarım, doğa, çevre, enerji, maden, sağılık, eğitim, ulaşım, işçi sağlığı ve güvenliği ile hizmet sektörlerindeki olumsuz gelişmelerin ülkeyi sarmış durumda olduğunu belirten Emrah Erim, "24 Ocak 1980 kararlarından bu yana büyüme sorunları büyük dış ticaret açıkları, ülke borç ve faiz ödemelerinin yüksekliği, gelir dağılımında oluşan uçurum, çalışanlar üzerindeki haksız vergi artışları, kamu yatırımlarının azaltılması, özeleştirmeler, verimlilik artışlarına karşın istihdamda yaşanan gerileme, yaygınlaşan işsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, inşaat, sanayi, tarım, doğa, çevre, enerji, maden, sağılık, eğitim, ulaşım, işçi sağlığı ve güvenliği ile hizmet sektörlerindeki olumsuz gelişmeler ülkemizi sarmış bulunmaktadır. Bütün bu gelişmeler, mühendislik eğitiminde de büyük tahribata yol açmış ve nitelikli iş gücü olan mühendislerin işsizlik oranını arttırmıştır. Mühendisliğin sanayi, tarımı kent ve toplum yaşamına yönelik bilimsel ve teknik temellerdeki kamusal toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre ve kentleşme ile ilgili yasalar ile yönetmelikler, anayasal mesleki kuruluşlar olan mühendis, mimar ve şehir plancıları odalarının önerileri dikkate alınmadan düzenlenmektedir. Ülkemizin dereleri, kıyıları, tarım toprakları, ormanları, kamu arazileri, kentleri, doğal tarihi ve kültürelci değerleri talan edilmekte, bu durum yalnızca bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit etmektedir. Bizler, haklarımız, geleceğimiz, halkımız ve ülkemiz için, öznesinde insan olan özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa için, her şeyin para ve kar olduğu piyasa anlayışına karşı emeğin en yüce değer olduğunu savunmak için, Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleklerinin halkın çıkarları gözetilerek, kamusal yarar esas alınarak hizmet verebilmeleri için, mühendis, mimar ve şehir plancılarının insanca yaşayabilecek ücretlerde çalışmasının sağlanması için, her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak için, özerk ve demokratik üniversite için, eşit, nitelikli, parasız eğitim ve sağlık hakkımız için, güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırılmaya hayır demek için, insan odaklı işçi sağlığı iş güvenliği için, kentlerimizin, ormanlarımızın, madenlerimizin yağmalanmasına dur demek için, Havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyenlere, doğamızı talan edenlere karşı çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakmak için, meslek alanlarımıza, mesleğimize, onurumuza sahip çıkmak için söyleyecek sözümüz var diyoruz. Hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi siyasi partiye üye olursa olsun, tüm mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ya hep beraber, ya hiç birimiz diye haykırmak için 15 Mayıs'ta Ankara'da olacağız" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2011, 03:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER