“Üst öğrenim kazanımımız, Bakanlık tarafından duyuruldu”

Sağlık-Sen Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının, sağlık hizmetlerine ait bir yükseköğrenimi bitirmeleri halinde, bu bölümden mezun olmanın getirdiği mali haklardan faydalanabilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli duyurunun yayınlandığını belirtti.

“Üst öğrenim kazanımımız, Bakanlık tarafından duyuruldu”

Üst öğrenim kazanımlarının Bakanlık tarafından duyurulduğunu ifade eden Hüseyin Aydın, “Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri sınıfında sağlık memuru (toplum sağlığı, laboratuar, röntgen vb.), hemşire, ebe kadrolarında görev yapan ve sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek herhangi bir önlisans veya lisans programından mezun olanlara, mezun olunan bölüm için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi için sendikamız tarafından Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştı. Sendikamızın girişimleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’na görüş sorulmuş ve gelen cevabi yazıda sağlık hizmetleriyle ilgili üst öğrenimin bitirilmesinin ibrası halinde bu kazanımların verilmesi gerektiği ifadelerine yer verilmişti. Maliye Bakanlığı cevabında; teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen öğrenimin ‘kadro göreviyle ilgili olması, kurumun görev alanıyla ilgili olması veya mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması’ gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın bu görüşünün üzerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22 Temmuz 2014 tarihli yazıda, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin, bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte, anılan sınıflara dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlık ve mesleki tekniğe üst öğrenim olması halinde, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden, bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesi gerektiği, tüm teşkilata duyurulmuştur” şeklinde konuştu.

 

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2014, 09:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER