İNEGÖL’ÜN ALTYAPI SORUNU

Alt yapı; genel tanımı ile yol, su elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve benzeri hizmetlerden kişi ve toplumun yararlandırılması ve onların yaşamsal kalitelerini artırıcı hizmetlerin tamamına veril addır. Bu hizmetlerin tamamen veya kısmen olmamayışı veya yetersiz oluşu toplumu olumsuz olarak etkiler, kentsel yaşamda ve İnegöl için söz konusu olan sadece bu altyapı hizmetlerinden biri olan kanalizasyondur.

İnegöl’ü siyaseten yönetenler bugüne değin İnegöl’ün alt yapı sorununu çözemedi çözmedi. İnegöl tamamen altyapısız olmamasına rağmen, var olan altyapı yıllar önce yapılmış ve bugünkü nüfus potansiyeli açısından tamamen yetersizdir. Karma sitem olarak hizmet veren bu altyapının olası bir ani yağmurda İnegöl’ü göle çevirmesi, bu yapının ne denli kifayetsiz olduğunun bir ispatıdır. Bu sorunun herkesçe bilinmesine rağmen bu anlamda toplumsal bir duyarlılık olmadığından, İnegöl halkı her yağmurda kendisine reva görülen bu mağduriyeti yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Olası su baskınları ve göllenmelerden sonra altyapı çalışmaları ile ilgili olarak sorumlularınca gerekli açıklamalar yapılarak konu ile ilgili çalışmaların başlayacağı beyanatları verilmekle beraber, sonuçta çözüme yönelik bir eylem yapılmamaktadır.

İnegöl’ün kanalizasyon ve yağmur suyunun aynı altyapıdan taşınması da İnegöl için ayrı bir sorundur. Karma sitem olarak adlandırılan bu tarz altyapı artık yaşadığımız çağın modern kentlerinde bir tarih olmuştur. Yapılan istatistiki veriler; ülkemizin altyapı ağının tamamına yakını karma olarak teşekkül ettirilmiştir. Sebebine gelince bu sistem hem görünür değil, hem de kar eden ve para kazandıran bir yapı olmadığından , genelde basit ve ucuz maliyetli yöntemler tercih edilmiştir. İnegöl’ün hızlı nüfus artışı, köylerden kente göç, hızlı sanayileşme ve beraberinde kentsel büyüme kontrol edilemez bir altyapı yetersizliğine de katkı sağlamıştır. Yapılması gereken mevcut alt yapıyı yenileme ve ıslahın yanında yeni yerleşim alanlarında, imar uygulamasına geçmeden önce teknik altyapısının yerleşim potansiyeline uygun olarak yapılmasıdır. İnegöl’de bu tür bir uygulamada yapılmadı, yapılmıyor. Önce yapılaşma tamamlanıyor, daha sonra altyapı yapılmaya çalışılıyor. Bu tarz uygulamalarda çözüm olmaktan ziyade daha fazla sorun üretiyor. Oysa kentsel yaşamda herkesin uyması gereken normlar olduğu gibi yerel idarenin de uyması gereken yöntem ve uygulamalar vardır. Önem ve öncelik sırasına göre, bu yöntemler yerel idarece belirlenerek altyapı çalışmalarına başlatılmalıdır. Zira iznini alıp yapısını yapan iskana müsait yerleşimlerde, altyapı eksikliği ve yetersizliği mazeret olarak kabul edilemez.

Diğer bir sorunsa; siyaset her zaman halkın ve kentsel gelişimin arkasından gelmektedir. Teknik ve idari yetersizlikler kentsel gelişimin alternatif seçeneklerini frenlemektedir. Buna örnek olarak, Yeni İnegöl imar planını gösterebilirim. Planlamanın bitmiş olmasına rağmen yol, su, kanalizasyon ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin o bölgede olmamayışı, bu bölgede yıllar geçmesine rağmen yapısal ve yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesini engellemiştir. Sorunun kaynağı, yerelin ve genelin koordinasyon ve yatırım eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca İnegöl’ün mevcut altyapısının hafifletilebilmesi için yapılaşmanın dengeli olarak düzenlemesi zorunluğu vardır. Kentsel nüfusun tek merkezde toplanması, teknik altyapı işlevini çözümsüz hale getirir ve İnegöl’de de durum bundan ibarettir. Yani kent insanına hizmet veren birimlerin hastane, adliye sarayı ve benzer hizmetlerin tamamının merkezde konumlanması teknik altyapı kapasitesini artırdığı gibi, trafik sorunu ve gürültü kirliliği, hava kalitesinin bozulması gibi bir çok çevresel faktörlere de neden olmaktadır.

Meselenin aslına gelecek olursak; İnegöl’de, altyapı sorunu vardır. Bu sorunu çözecek kurumda vardır. Sorulması gereken ise, bu sorunun bugüne değin neden çözülemediğidir. Her yağmurda İnegöl’ün sulara teslimiyeti, İnegöl’ün kaderi değildir. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı direk konunun muhatabı olmasa da , Büyükşehir yasası kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile sorunun paydaşlarıdır. Belediye Başkanınca daha önce söz edilen 50 milyon Euroluk Dünya Bankasın dan temin edilen kredi ile yapılması gereken üç ilçenin altyapısı kapsamında ilk iş olarak İnegöl altyapısına İnegöl’den başlanmalıdır.

YORUM EKLE