Gül Bahçesine Giren Gül Kokar

Hz. Peygamber (AS) der ki:
– “İnsanları helak olan bölgelere kıyamete kadar lanet yağar.”
Allah Resulü asv Tebuk seferine giderken Semud Kavminin helak olduğu Hıcır şehrinde konaklamıştı. Allah Resulü asv kısa bir süre sonra oradan ayrıldı. Hırkasını yüzüne örttü, hayvanını hızlıca sürdü ve ashabına:
– “Kendilerine zulmeden insanların eğleştiği yerde eğleşmeyin ki, onlara dokunan azab, size de dokunmasın. Buraların suyundan içmeyin, bu sular ile abdest almayın, bu sular ile pişen yemeği yemeyin.” (K.Sitte: 6/263) demiştir.

Mekanların insanlar üzerinde tesirinin olduğunu bu Hadis-i Şerif en güzel şekilde açıklıyor bize.
Allah cc ‘nun razı olmadığı ve sürekli Allah cc´ya isyan halinde olan mekanlar müminler üzerinde olumsuz manevi etkiler oluşturuyor.
Bu yüzden Müslüman akıllı olmalı ve gittiği yerleri dostluk ilişkisi kurduğu kimseleri iyi seçmeli.
Ne güzel demiş Hz.Mevlana;

SEN
Can konağını aramadaysan, cansın;
Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin,
Bir damla su arıyorsan susun,
Zulmün peşindeysen zalimsin,
Aşkı arıyorsan aşıksın,
Gönlün neye kapılmışsa O´sun sen.
Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir:
Neyi arıyorsan O´sun sen.

Dostluklarda aynen bu minval üzeri oluyor. Efendimiz asv Hadis-i Şeriflerinde de zikrettiği gibi;
‘´ Kişi sevdiğiyle beraberdir´´
Ahir zamanda en zor şey bu olsa gerek gerçekten sevilmeye layık olmak ve sevilmeye layık dostlar bulmak.
Bir bakın etrafınıza kaç tane bu benim Can Dostumdur dediğiniz kişi kaldı ? Her türlü menfaatten uzak sadece Allah cc ‘nun rızası için sevdiğiniz kaç Dost var…
Allah cc.´nun ayeti kerime de buyurduğu gibi;
‘´Allah´tan korkun ve sadıklarla beraber olun.(Tevbe 119)´´

Allah cc dan layıkıyla korkmak ve bu korkuya erişmiş dostlar bulmak… Yani Allah cc.´nun emirlerine hassasiyet gösteren arkadaşlarımızın sayısını arttırmamız gerekiyor dostlar.
Dünya hayatı çok kısa ve geçici ne buyuruyor Allah cc´u ‘´ Kullu men aleyhâ fân´´ yani her şey geçici.
Şu dünya hayatında baki kalacak olan dostlukları kurmak gerekiyor. Ebediyet yolculuğunda bizleri zora sokacak arkadaşlıklardan ve ortamlardan uzak durmak ile başlıyor vazifemiz.
Dünya hayatı bizde MAKAM,MEVKİ,APOLET arayışı değil; gene Rahman suresinin 27. Ayetinde ‘´ Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm´´ yani ‘´Ancak azamet ve ikram sahibi Rab´binin Zat´ı baki kalacak´´ olan Rabbimize hiçlik ve yokluk hali ile kulluk vazifemizi yapma gayesinde olmalıdır.

Cenab-ı Hak bizleri ebedi yolculuğumuzda ebedi gerçek dostlarımızla kendi rızası doğrultusunda yaşatsın. Amin.

YORUM EKLE

banner17

banner18