KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK

Kadir gecesi, Kura´nın indiği gece olduğu için çok önemlidir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur´anı Kerim´de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir süre bulunmaktadır.”Doğrusu biz Kur´an-ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail a.s) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.O gece tan yerinin ağarmasına kadar esenliktir.” (Kadr,1-5) Yüce Allah´ın insanlığa son mesajı bu gece de indirilmeye başlanmıştır. Gece, değerini bu olaydan  almaktadır.

 Kadir süresinin nüzül sebebi:

 Bu sürenin inişi hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi şöyledir: Peygamberimiz (sav); Beni İsrail´de Şem´un adında kahraman bir mücahidin bin ay, yani yaklaşık 83-84 sene zırhını hiç çıkarmadan Allah için savaşmaya devam ettiğini sahabilere anlattı. Bunun üzerine sahabiler bu durumu kendi ömürlerine kıyaslayarak amellerini az gördüler ve hiçbir zaman onun mertebesine ulaşamayacaklarını düşünerek mahzun oldular. Bunun üzerini “Kadir süresi” nazil oldu ve Ramazan ayında bulunan Kadir gecesinde yapılan taat ve ibadetin, bin ayda yapılan ibadet ve cihad´dan değerli olacağı müjdesini verdi. (Beyhaki, Sünen-i Kübra, 4:306)

 Bir başka rivayette de Peygamberimize (s.a.v) ümmetinin ömrü gösterildi. Rasul-i Ekrem Efendimiz (sav) ümmetinin kısa olan ömründe yaptıkları ibadetlerle geçmiş ümmetlerin uzun ömürlerinde yaptıkları ibadetlere ulaşamayacaklarını düşünerek mahzun oldu ve çok üzüldü. Cenab-ı Hak bu durum karşısında Peygamberimize (sav) “Kadir Süresini” indirerek bu hüznünü sevinç ve sürura çevirmiştir.(Malik, Muvatta, İtikat, 15)

 Kadir gecesi denilmesinin sebebi:

 Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü;

a-     Kur´an-ı Kerim bu gece inmeye başlamıştır.

b-    Bu gecede yapılan ibadet içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha faziletlidir.

c-     Gelecek seneye kadar olcak olan her türlü hadiseler kaza ve kaderle ilgili işler ilgili meleklere bu gece teslim edilir. Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 312)

d-    Bu gecede Cebrail (as) ve çok sayıda melek   yeryüzüne inerler.

e-     Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzünde uğradıkları her mü´mine selam verirler.

 Gizli olmasının sebebi:

 Allah Teala bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında kalan bazı şeyleri gizli tutmuştur. Bunlar;

 -Cuma günü içerisinde bulunan duanın kabul olacağı saat;

-Beş vakit namaz içersinde salat-ı vusta; (orta namaz)

-İlahi isimler içersinde İsm-i azam;

-Bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızayı ilahi yani Allah´ın rızası;

-Zaman içerisinde kıyamet;

- Hayat içerisinde ölümdür.

Bunların gizli olmasındaki maksat mü´minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah´a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Ebu Hureyre (ra)´in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur. “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah´tan umarak ibadet ve taat ederek geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhari, Babu Fadl Leyletü´l-Kadir, 3)

 Hangi gecede olduğu:

Kadir gecesinin hangi gecede olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber İslam alimlerinin   ortak görüşleri neticesinde Ramazan´ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz.Peygamberimiz (sav) ; bunun kesinlikle hangi gecede olduğunu belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan´ın son on günü içerindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” buyurmuştur. ( Buhari, leyletü´l-Kadir; Müslim, Sıyam, 219;Tirmizi, Savm,72)

Kadir gecesinde neler yapmalıyız?

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur´an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, tevbe  istiğfar ederek değerlendirmeliyiz. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namaz kılmadan önce hiç değilse en azından bir günlük beş vakit kaza namazı kılmaları faziletlidir. Kaza namazı yoksa namaz kılınmalıdır. Nafile namazda rekat sayısı sınırlaması yoktur. En az iki rekat olması kaydıyla dileyen dilediği kadar nafile  namazı kılar ve  bol bol dua edebilir.

 Hz. Aişe (r.ah) şöyle anlatıyor:”Ey Allah´ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? diye sordum.

 Rasulüllah (sav): “Allahümme inneke afüvvün tühibbü´l-afve fa´fü anni” (Allah´ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet) diye dua et, buyurdu.(Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 314)

 Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar makbul olur. Gecenin tamamını ibadetle geçiremeyenler teravih namazını kıldıktan sonra yada yatmadan önce oturup dua etmelidirler. Bizlere bir ikram olarak sunulan Kadir gecesinde sadece kendimiz için değil bütün insanlığın kurtuluşu, müslümanları huzuru, ülkemizin birlik ve beraberliği, vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü için ve özellikle Suriye, Mısır ve Arakan başta olmak üzere bir çok İslam ülkesinde akan kanın ve zulümleri durması, terör olaylarının sona ermesi en içten dileklerle dualar etmeliyiz. Sevgi, saygı ve kardeşliğin sağlanması için bizlere daha fazla güç ve gayret vermesi için Rabbimize  yakarmalıyız.

YORUM EKLE

banner17

banner18