KUR´AN ÖĞRETİMİ VE DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN YAZ KUR´AN KURSLARININ ÖNEMİ

 Her yaz tatili döneminde düzenlenen  9 haftalık yaz Kur´an kurslarımız 20.06.20016 tarihinde bu gün itibarıyla tüm camilerimizde ve Kur´an kurslarımızda başladı ve bugün 26.06.2016 tarihi itibariyle de sona erecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm cami ve Kur´an kurslarında başlattığı bu kurslara İnegöl Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren cami ve Kur´an kurslarında da  3 dönem ve 3 kur halinde eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Bu kurslara inegöl´ümüzde yaklaşık olarak 10.000 öğrenci katılmaktadır. Bu kurslar İlçe Müftümüz  Kazım GÜZEL´in başkanlığında ve gözetiminde yaklaşık 300 müftülük personeli olan imam, müezzin ve Kur´an kursu öğreticileri  ve yine 50-60 kadar  yeterlilik belgesi olan fahri görevliler tarafından yürütülmektedir. İnegöl Müftülüğümüz tarafından  bu yaz  kursları  başlamadan önce tüm personele zaman zaman eğitim seminerleri verilmiştir. Böylelikle tüm personelin kurslara hazır hale gelmeleri ve donanımlı olarak derslere girmeleri sağlanmıştır.                                                                                                  

 Yaz Kur´an kurslarında çocuklarımıza Kur´an´ı okuma ve anlamını öğrenmenin yanında temel dini bilgiler, insani ve ahlaki erdemler, Sevgili Peygamberimiz (sav)´in örnek hayatı anlatılmaktadır. Çocuklarımızın kendisiyle ve toplumla barışık iyi birer insan olarak yetişmeleri, din konusunda doğru ve sağlıklı bilgi edinmeleri, din eğitimini yeterli düzeyde, zamanında ve doğru bir yöntem ve içerikte almaları, yavrularımızın ileride yanlış telkinlere maruz kalmamaları, manevi boşluğa düşmemeleri, dini kimliklerinin oluşması ve özgüvenlerinin yüksek olması için son derece önemlidir. Zira Kur´an öğretimi din eğitiminin en temel unsurlarındandır. Çocuklarımızın Kur´anla buluşmaları ve tanışmalarını sağlamak, anne-babaların evlatlarına bırakabilecekleri en büyük mirastır.

 Dünyada insan için en büyük mutluluklardan birisi evlatlarının başarılarıdır. Ancak unutulmamalıdır ki en büyük başarı öldükten sonra manevi hayatımız için sada-i cariye olacak, arkamızdan hayır dua edecek, Kur´an okuyacak, bir Fatiha okuyabilecek  nesil bırakmaktır. Kur´an´ın terbiye, eğitim ve öğretiminden geçmeyen, Kur´an´ın ruhundan uzak ve hayata onun penceresinden bakamayan nesiller, kendi yerini ve değerini bilemediği gibi insanların, hayvanların, bitkilerin ve bütün alemin kıymet ve değerini de bilemezler. İnsanın ailesi, evi ve yuvası Kur´an´dan ve onun manevi havasından uzak kalmamalıdır. Hz. Peygamberimiz (sav): “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin” (Müslim, Müsafirin, 212) buyurmaktadır. Gönüller Kur´an´dan ve onun hayat iksirinden mahrumsa, evler kabristana dönmüş demektir. Kalbinde Kur´an´dan bir miktar bulunmayan kimse Peygamberimizin ifadesiyle harap bir hane gibidir. (Tirmizi, Fezaili´l- Kur´an, 18) Bu yüzden evlatlarımızın gönüllerini ilahi kelamdan mahrum bırakmamak ve Kur´an´ı onların gönül dünyasına yerleştirmek gerekmektedir. Çocuklarımızın Kur´an´ı anlayıp düşünebilmesini sağlayabilmek için öncelikle onlara nasıl bir kitapla muhatap oldukların iyice anlatmak ve kavratmak gerekir. Kur´an eğitimi almak için yaz kurslarına giden çocuklar ve gençler, vahyin eğitici vasfıyla buluşmuş olurlar. Kur´an eğitimi ve öğretimi sürecinde hocalarımız, gençlere ve çocuklara Kur´an´ın, Rabbimiz tarafından bizlere gönderilmiş bir mektup olduğu anlayışını mutlaka vermelidirler. Bu algı gençlerin ve çocukların Kur´an´ı anlama duygusunu harekete geçirir. Öyle ya, bir dostumuz bile bir mektup gönderse “içinde ne var, ne talep ediyor?” diye merak erder, anlamaya çalışırız. Çünkü anlamadan gereğini yapmak mümkün olmaz. Maddeleşen günümüz dünyasında Kur´an´ı okuyup anlamanın ve hayatı  Kur´an´la yaşamanın apayrı bir değeri vardır. Bu yüzden çocuklarımızı erken yaşlardan itibaren Kur´an ile tanıştırmalı ve buluşturmalıyız. Zira Kur´an doğumdan ölüme kadar bütün hayatı kuşatan Rabbani bir hitap ve ilahi bir kitaptır. Küçük yaşlardan itibaren aile ortamında ezan, Kur´an, dua ve niyazla büyüyen bir çocuk manevi olarak çok şanslıdır. Bu bakımdan onlar  kendine yeterli ve özgüveni yüksek olarak yetişir. Nitekim Peygamberimiz´in tavsiyesi de bu istikamettedir: “Kim Kur´an´ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur´an onun etine ve kemiğine işler; yani o Kur´an´ın feyziyle nurlanır.”(Ali el-Müttaki, 1, 532)

 Salih bir evladın, anne babasının ardından hayır dua ederek Kur´an okuması ebeveynler için çok büyük mükafattır. Anne babalar, bu nedenle yavrularını Kur´an iklimiyle buluşturmalı,  sesi, sedası ve kabiliyeti uygun olanları hafız yapmalıdırlar. Böyle davranan ebeveynler için Hz. Peygamberin şu hadisi en büyük bir müjdedir.”Kim Kur´an okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine taç giydirilir. Bu tacın nuru, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzeldir. Kur´an ile bizzat amel edenin nuru nasıl olur, bir düşünün!” (Ebu Davud, Vitr, 14)

 Günümüzde , Kur´an´ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği önemli mekanlardan olan yaz Kur´an kursları, isminden de anlaşılacağı gibi yaz aylarında Kur´an´ı Kerim´i ve mealini öğrenebilmek amacıyla iki aylık bir dönemde camiler, Kur´an kursları ve belirlenen diğer mekanlarda açılan kurslardır. Gençlerimizin din konusundaki ihtiyacını, hurafelerden uzak bir şekilde karşılamayı amaç edinen Diyanet işleri Başkanlığımız, okullar tatile girdikten sonra yaz Kur´an kursları açmakta ve çocuklarımızın anlayabileceği tarzda eserler hazırlayarak onların dini eğitimini en güzel şekilde almalarına zemin hazırlamaktadır. Buradan hareketle, yaz Kur´an kursları, Kur´an öğretimi ve din eğitimi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Şöyle ki; yaz Kur´an kursları örgün eğitim sürecinde bulunan gençlerin ve çocukların dinin temel bilgilerini öğrendikleri önemli eğitim ve öğretim merkezleridir. Bu kurslar vasıtasıyla öğretim süreci içinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile genel dini bilgiler kazanan gençler, kendi dinleri olan İslam´ın temel inanç prensipleri, uygulanması gereken ibadetler ve hayatın içinde dinle iç içe geçmiş olan ahlak prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Yine, dini yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli dua ve süreleri ezberlemekte, Peygamberimiz Hz. Muhammed´in örnek hayatından davranış modelleri çıkarmaktadırlar. Ayrıca bu kurslara katılanlar, özellikle ve ağırlıklı olarak Kur´an´ı Kerim´i öğrenmekte,  bazı süreleri mealiyle birlikte okuma alışkanlığı kazanmaktadır. Yaz kursları, çocuğun hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hadef alan terbiye ocaklarıdır. Çocukların  ve gençlerin kötü arkadaş edinme, sigara, alkol ve uyuşturucuya  başlamasına engel olmak açısından da yaz kursları önem arzetmektedir. Bu dönemde öğrencilerin yaz kurslarına katılıp, iyi bir arkadaş ortamında Kur´an ve dini bilgileri öğrenmesi, İslam ahlakını çocuğun bu dönemde yaşamaya çalışması, onu hem bu hassas dönemde hem de hayatın ileriki yıllarında olumsuz alışkanlıklardan koruyacaktır. Yaz kurslarında aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin korunabilmesi için vazgeçilmez değerlerimiz olan; vatan, millet ve bayrak sevgisi, şehitlik ve gazilik, ana,baba,eş, evlat, kardeş,akraba ve insan sevgisi gibi en hassas konularda çocuklarımıza anlatılmaktadır.Yapılan araştırmalara göre çocukların hemen hemen hepsinin kendiliğinden, isteyerek ve gönüllü olarak bu kurslara katıldıkları görülmektedir. Bu durum Kur´an öğretimi ve din eğitimi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ülkemizde ilköğretim 4.sınıfa kadar çocuklarımıza din eğitimi ve Kur´an öğretimi veren bir örgün eğitim kurumu bulunmamaktadır. 4. sınıftan itibaren okutulan Kur´an  ve siyer dersleri ise seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu açıdan baktığımızda da yaz kurslarına ne kadar ihtiyacımız olduğu ve bu kursların ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ortadadır. Çünkü yaz kurslarına katılan tüm öğrenciler ve çocuklar için yaş sınırlaması yoktur. Bu konuda var olan bütün engeller ortadan kaldırılmıştır. Yaz kursları sosyal barışın sağlanması açısından da önem arzetmektedir. Çünkü bu kurslara toplumun her kesiminden çocukların katılması dolayısıyla iletişim kopukluğu azaltılmakta ve en azından çocukların birbirlerine yabancı olarak büyümeleri engellenmiş olmaktadır. Bu sebeple günümüzde, yaz aylarında cami, Kur´an kursu ve diğer mekanlarda düzenlenen yaz kursları din eğitimi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmuş ve yaygın din eğitiminin en önemli kanallarından biri haline gelmiştir. Bu kurslarda çeşitli etkinlikler yapılması, hatim merasimleri ve kapanış programları ile sonlanlandırılması bu kursları daha da etkin, verimli ve cazip hale getirmektedir. 

YORUM EKLE