MEDENİYETLER ÇATIŞMASI

Bu gün dünya devletlerinin din ve medeniyet  temelinde  saflara bölündüğü bir gerçektir. Yaşanan tüm olayların temelinde  medeniyet  grupları arasındaki  çatışma  günümüz dünyasında  ve özellikle  orta doğu ve islam çoğrafyasın da  farklı  ad ve  örgütlenmelerle  insanlık  adına  vahim  çatışmalara  ve kıyımlara sahne olmaktadır.  Batının  üstünlüğünü ve çıkarlarını  sürdürme gayretlerinin  ön planda tutulup  her şeyin  bu menfaatler doğrultusunda  dizayn edilmesi  yaşanan   ve yaşanacak    kıyım ve istikrarsızlıkların yegane   sebebidir.  Zira  Batı  ve ABD. askeri ve ekonomik  rakipsiz  üstünlüğünü sürdürmek için kendi safında  işbirliğini  örgütlemektedir.  Bunlardan bazıları  Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi IMF  ve AB (Avrupa Birliği) dir. Bu örgütler batının çıkarlarını  ve üstünlüğünü korumak  ,diğer dünya devletlerini  kontrol altında  tutmak , ve kendi dünya sistemlerinin   devamını sağlamak için  meydana getirilmiştir.  Burada  ilginç olan  şudur: Sözde bu global  örgütlerin aldığı kararlar  ,tüm dünya toplumlarının  arzu ve isteklerine , taleplerine  çare olacakmış gibi tüm dünyaya lanse edilmesidir. Bu yaklaşımın  temel  felsefesi, Batı demokrasisi ,bireysel  özgürlükler,İnsan hakları gibi değerleri, İnsanın doğal ve evrensel  değerleri  gibi  sunmalarıdır.  Oysa  farklı değerlere ve kültürlere sahip  milletler için  bütün bu söylemler  ve  örgütler  batının  çıkarlarını korumak  için tezgahlanmıştır.  Bu ve benzeri  örgütler  batının  kararlarına   haksızda  olsalar   meşruluk kazandırmak adına görev  yaparlar.   Batının  uluslar  arası  düzeyde  kendi menfaatlerini   savunacak   fikirsel  ve  eylemsel  bazda   faaliyet   gösteren  daha bir çok   örgütü mevcuttur .  Batı bu örgütlerini   diğer dünya  devletlerini kendi kontrolleri altında   tutma  ve onların   iç işlerine karışarak  onlara kendi menfaatleri  doğrultusunda  düzen vermek için   finanse eder ve kullanır.     Her gün   televizyonlarda   adlarını duyduğunuz  ve gazetelerden  okuduğunuz  örgütler,Türkiye de , Irakta, Suriye de, insanlık adına utanç verici  cinayetleri   kendi adlarına   meşru  nedenlerden   dolayı   yapmaktadırlar . İşte bütün bu örgütler  batı tarafından  kurulmuş ve finanse edilmektedir.  Neden . Çünkü  Batı  kendi  üstünlüğüne meydan okuyabilecek  dünyadaki  22   kültür medeniyetinden     sadece 2 sini   rakip olarak  görmektedir. Bunlar  İslam  ve konfiçiyan (uzakdoğu)  medeniyetleridir.  İslam  kültür ve medeniyeti ile   batının  savaşı  devam  etmekte  olup  Konfiçiyan  Medeniyeti ile  daha  henüz   başlamadı.     
YORUM EKLE