08
Tem 2020
İNEGÖL OLASI BİR DEPREME HAZIR MI?

Türk insanının en büyük özelliklerinden biri; her şeyi çabuk unutması ve bir daha yaşanmayacakmış gibi bir tutum içine girmesi. Diğer bir özelliği ise, sonuç odaklı olup, süreç odaklı düşünmemesi. Bu her iki düşünce tarzı da doğru...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2020
İNEGÖL’ÜN ALTYAPI SORUNU

Alt yapı; genel tanımı ile yol, su elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve benzeri hizmetlerden kişi ve toplumun yararlandırılması ve onların yaşamsal kalitelerini artırıcı hizmetlerin tamamına veril addır. Bu hizmetlerin tamamen veya...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2020
ÇÖP SAHİDEN ÇÖP MÜ, YOKSA ENDÜSTRİYEL BİR HAMMADDE Mİ?

İnegöl bizlere miras değil gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Bu bakış acısı ile İnegöl de sürdürülebilir, sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın temini önemlidir. Bu nedenle İnegöl insanımıza çevre konusunda bilgi vermek ve...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2020
ÇEVRE VE ÖNEMİ

Değerli okuyucular bugünkü makalemin içeriği 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili olacaktır. Bugünün Çevre Günü olarak kutlanmasının amacı, insanın yaşadığı çevre ile ilgili sorunların çözümüne yönelik önerilerin toplum katmanlarına...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2020
PANDEMİ VE SONRASI

Cumhuriyet tarihinin önemli bir bayramı olan 19 Mayıs ve İslam'ın önemli bir bayramı olan Ramazan Bayramı karantina günlerine tekabül etmesinin yanında her iki bayramda pandemi nedeni ile 83 milyon ülke nüfusu tarafından geleneksel anlamda...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2020
PANDEMİ VE SONRASI

Cumhuriyet tarihinin önemli bir bayramı olan 19 Mayıs ve İslam'ın önemli bir bayramı olan Ramazan Bayramı karantina günlerine tekabül etmesinin yanında her iki bayramda pandemi nedeni ile 83 milyon ülke nüfusu tarafından geleneksel anlamda...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2020
SİYASAL VE SOSYAL FARKLILIKLAR

Hikayesini bilmediğimiz hiçbir şey hakkında başlık atamayız. İnsanın kendi dış çevresini keşfi ilmi kendi iç yapısını keşfi ise irfanidir. İnsan kendisini tanımadan çevresini keşfetmeden topluma yararlı birey olamaz. Bireyin varlığı...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2020
21’İNCİ YÜZYILDA EKONOMİK, JEOPOLİTİK, SİYASAL VE SOSYAL DENGELER DEĞİŞECEKTİR

Bu gün yaşadığımız dünyayı idare etmeye çalışan güç veya sistem, adına ne derseniz deyin, yaratmış olduğu(COVİD-19) kaos nedeniyle de olsa kısa vadede bu kaosu sonlandırmayacaktır. İnsanlığın zarar görmesi ekonomilerin batması umurlarında...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2020
COVİD-19’UN YARATTIĞI DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Yaşadığımız dünya biz insanlara sunmuş olduğu imkan ve nimetlerin yanında, içerisinde kötülük unsurlarını da barındırmaktadır. Bir taraftan bu imkan ve nimetlerden sınırsıza istifade ederken, diğer taraftan kötülüklerle de mücadele...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2020
UYUMLULAR VE UYUMSUZLAR

Evde kal hayatta kal çağrısı, Türk toplumuna Covid-19 ile ilgili verilen toplu korunmaya yönelik bir mesajdır. İletişim tekniği acısından mesajın içeriğine bakacak olursak, bir endişe ve korku içerdiğini görebiliriz. Böyle bir mesajın...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2020
BİYOLOJİK SAVAŞLARA DOĞRU

Değerli okuyucular, bugün içinde bulunduğumuz durum hepinizin malumu, siyasi ve sosyal ilişkilerden, beşeri düzeydeki ilişkilere kadar bir aile birimi içinde veya toplum içerisinde, birbirimizden izole edilmiş, özgürlüklerimiz sınırlanmış...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2020
KORONA VİRÜSÜ BİR SALGIN MI, YOKSA SALDIRIMI?

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüsü kapsamında bir çok önlem hayata geçirilmekte olup , bu virüsün yaratacağı insani, maddi ve manevi kayıpları en aza indirgemede ülke olarak teyakkuz halindeyiz. Var olabilme ve yaşamımıza...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2020
TRAJİK DÜNYA VE ÇEVRE SORUNLARI

Bu gün insanoğlunun yaşamını sürdürdüğü dünya, yine insanoğlunun eylemlerinin sebep ve sonuçları itibariyle geçmişten oldukça farklı bir konumda bulunuyor. İlk bakışta bu ifade kulağa hoş gelebilir ama öyle değil. İnsanoğlunun daha...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2020
FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

Bana göre İslam coğrafyasın da yaşanan terörizm olaylarının en başlıca nedenlerinden birisi ve belki de en önemlisi, kendi inancı dışındakilerin, doğru yolda olmadığının doğruluğu, aşırı dindarlık sonucunda, kindarlığa dönüşmesidir....

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2020
YÖNETİM DE LİDERİN ÖNEMİ

Dünyada yaşayan tüm insanların milliyetleri, yaşamış oldukları coğrafi konum üzerinde teşekkül etmiş yönetim, sınırları ve yönetim sistemleri belli organizasyonlardan adını almaktadır. Biz bu organizasyona devlet diyoruz. Bilinen şekli...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2020
KENDİNE YETEBİLEN BİR ÜLKE OLMALIYIZ

Geçmişten günümüze çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ülkemiz, Orta Doğu coğrafyasın da stratejik bir kader noktasında yer almaktadır. Bu nedenledir ki, ülkemize bu coğrafyada büyük sorunlarla karşılaşmakta ve bir o kadarda zorlu...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2020
DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ…

Deprem insanlık tarihi boyunca çok büyük can ve mal kaybına yol açan ve yol açmaya devam eden bir doğa olayıdır. Ne yazık ki ülkemiz ve çevresi aktif tektoniği ile yıkıcı depremlerin yaşandığı bir bölgedir. Bu deprem coğrafyasın da...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2018
TÜRK TOPLUM ARENASINDA İKİ GÜÇ

Değerli okuyucular bugün sizlere ülkemiz üzerinde etkili olan ama bizlerin hiç de farkında olmadığımız iki güçten bahsetmek istiyorum.  Bunlardan birincisi Siyonistler, ikincisi ise Sebetayistlerdir. Biz bu güçleri zaman zaman hep tekrar...

MAKALEYİ OKU
13
Ağu 2018
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YARATTIĞI SORUNLAR

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri kuşkusuz iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan sorunlardır. Bu sorunların çıkmasına sebep olan insanoğlunun yeryüzüne hakimiyeti ve ekosistemi sınırsız ve sorumsuz talan etmesi bu sorunların...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2018
İNSAN VE TABİAT İLİŞKİSİ

Adına dünya diyebilirsiniz, kainat diyebilirsiniz, tabiat diyebilirsiniz, evren diyebilirsiniz veya çevre diyebilirsiniz ve kelimelerin tanımı bizi hep aynı kapıya götürür. İnsan olarak tabiat ile barışık olabilmek için öncelikle kendimizle...

MAKALEYİ OKU