24
Ağu 2017
KURBANLARIMIZ KARDEŞLİĞİN PEKİŞTİRİLMESİNE VESİLE OLSUN

Kurban, hayatımızda gerek fert, gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî ibadetlerimizden biridir. Kişi kurban kesmekle , Allah´ın emirlerine uymuş ve kulluk bilincini muhafaza ettiğini canlı bir şekilde ortaya koymuş olur....

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2017
KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR VE KURBAN KESMENİN DİNÎ HÜKMÜ

Kurban kesmekle akıllı, buluğa ermiş ve Nisâp miktarı para veya servete sahip olan mukim Müslümanlar yükümlüdür. İmam Şafii, İmam Malik ve İman Ahmed b. Hanbel´e göre yolcu sayılan kimseler de kurban kesmekle yükümlüdürler. Kurban kesmeyi...

MAKALEYİ OKU
22
Ağu 2017
KURBAN İBADETİNİN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Yaklaşmak, Allah´a yakın olmaya vesile olan şey anlamına gelen 'kurban” kelimesi, dinî terim olarak, Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir. Yüce...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2017
HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

Haccın geçerli (sahih) olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir.1-İhrama girmekHac görevini yapacak kimse hac yapmaya niyet eder ve telbiye getirir. Böylece ihrama girmiş olur. İhrama girmeden yapılan hac geçerli olmaz. 2-Haccı belirlenen...

MAKALEYİ OKU
14
Ağu 2017
HAC İBADETİNİN FAZİLETİ, HİKMETİ VE FAYDALARI

İslâm dininde her ibadetin, dünyevi ve uhrevi faydaları vardır. İslâm´ın beş temel esasından birisi olan Hac ibadetinin de kişinin maddi, ruhi yapısı, toplumun din ve dünya yararı açısından birçok hikmetleri vardır. Haccın gerek dünyevi...

MAKALEYİ OKU
11
Ağu 2017
HAC İBADETİNİN DİNİMİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Bu günkü sohbetimizde İslâm´ın beş esasından biri olan Hac konusundan bahsetmek istiyorum. Hac, kelime olarak kasdetmek, ziyarette bulunmak, çekinmek, ta´zime değer yerleri ziyarette bulunmak manalarındadır. Fıkıhtaki tanımı ise, belirli...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2017
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Yüce dinimiz İslam, mü´minlerin kardeşliğine, birlik-beraberliğine ve dayanışma içerisinde olmalarına pek büyük önem vermiştir. Bu maksatla din kardeşliği hukukuna zarar verecek kötü huy ve davranışları yasaklarken; mü´minler arasında...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2017
SALÂLARIN ŞAHİTLİK ETTİĞİ ŞANLI DESTAN 15 TEMMUZ VE ŞEHİTLİK

Geçmişten günümüze kadar din, vatan, millet, ezan, bayrak ve tüm manevi değerler uğrunda savaş meydanlarına, cephelere seve seve koşan ve ölümün kucağına atılan aziz milletimiz; 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2017
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA AZİZ MİLLETİMİZİN KAHRAMANLIĞI VE ZAFERİ

Aziz milletimiz, 15 Temmuz Cuma akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir grup cuntacının girişimiyle büyük bir suikastla karşı karşıya kalmıştır. FETÖ/PYD yapılanması olarak adlandırılan isyancılar, önce TSK komuta...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2017
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

Fıtratı gereği yalnız yaşayamayan insan, işi, durumu ve konumu ne olursa olsun, yaşamı boyunca mutlaka yanında yakınında ve çevresinde muhtelif ilişkiler içerisinde bulunduğu biri ya da birileri vardır. Toplumsal hayatın dinamizmi ve sürekliliği...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2017
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT

Hayat, hiç ara vermeden devam ediyor ve zaman, belirlenmiş ecele doğru hızlı bir şekilde akıyor. Allah´a olan kulluğumuzun da ebediyete uzanan bu çizgide sürekli devam etmesi gerekiyor. Kur´an-ı Kerim´de Allah (cc): 'Ben cinleri ve insanları...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2017
AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE SILA-İ RAHİM´İN ÖNEMİ

İnsan, yaratılışı ve ihtiyaçları gereği toplum halinde yaşamaya mecburdur. Çünkü o, bütün ihtiyaçlarını bireysel olarak karşılama imkanına sahip değildir. Çoğu yazar ve bilim adamı tarafından onun sosyal bir varlık olarak nitelendirilmesi,...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2017
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ

Fıtır sadakası, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fıtır sadakasına...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2017
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK

Kadir gecesi, Kura´nın indiği gece olduğu için çok önemlidir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur´anı Kerim´de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir süre bulunmaktadır.”Doğrusu biz Kur´an-ı...

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2017
KADİR GECESİ VE KUR´AN

Miladi 6. asır, uzun zamandır insanlık peygamber yüzü görmemiş, bu yüzden insanlığın ufku kararmıştı. İnsanların kalbinden fazilet, ahlak gibi değerli duygular tamamen silinmiş, kız çocukları öldürülüyor, çatışmalar, kavgalar,...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2017
BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK

 İlahi dinlerin gönderiliş gayesi, tüm insanların dünya ve ahiret mutluluğunu temine yöneliktir. Yüce dinimiz islam´ın bu manada ortaya koyduğu pek çok prensipler mevcuttur.     İtikadi, ameli, hukuki ve ahlaki ilkeler bunların başında...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2017
İSRAF VE SAVURGANLIK

Toplumlarının en önemli meselelerinden birisi de İsraf konusudur. İsraf; harcamada haddi aşarak, ne zaruret, ne ihtiyaç, ne de güzel bir maksat için, faydasız ve gayri meşru şekilde yapılan her türlü harcamadır. Masraf ise; Bir ihtiyaç veya...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2017
SADAKANIN KABULÜ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

 Sadakanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlara riayet edilmesi gerekir.          1-Riyadan uzak olmak:                                                                                                                                                                                           ...

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2017
ZEKÂT VE SADAKA

İnsanları birbirleriyle kaynaştırmak, sosyal hayatı korumak için İslâm´ın ortaya koyduğu bir takım kaideler vardır. Bunlardan biri de, cemiyetteki sınıf ayırımını ortadan kaldırıcı, zengin-fakir işbirliğini güçlendirici en önemli...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2017
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK

 Ramazan ayı, çocuklarımızın ibadet alışkanlıkları ve ahlaki değerleri kazanmaları noktasında güzel bir fırsattır. Çocuklar görerek ve taklit ederek öğrenirler. Ramazan ayında yaptıklarımız ve yapmadıklarımız, çocuklarımızın...

MAKALEYİ OKU