AK PARTİ’DEN ONAY, MHP VE İYİ PARTİ’DEN RET

İnegöl Belediyesi Meclisi 2017 yılı bütçe kesin hesabı için olağanüstü toplandı. 2017 yılı bütçe kesin hesap ve taşınır kesin hesabı eşit olduğu görülürken, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin ret oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

AK PARTİ’DEN ONAY, MHP VE İYİ PARTİ’DEN RET

2017 yılı Bütçe Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunu açıklayan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Berat Ertopuz, “5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince düzenlenen 2017 yılı Bütçe Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin belirtilen süre içerisinde denetimini yapmak üzere Belediye Meclisinin 4 Nisan 2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile işaretle yapılan oylamada seçilen ve beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonumuz Berat Ertopuz, Hakkı Baydar, Nedim Bayram, Osman Arslan ve Regaip Korkmaz’dan oluşmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi doğrultusunda oluşturulan komisyonumuz 16 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.00’de Belediye Ek Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde görüşmelerini gerçekleştirmiştir” dedi.

Ertopuz, “Komisyonumuzca yapılan çalışmalar neticesinde; Bütçe Gideri olarak; 2017 mali yılı bütçesi ile toplam 159 Milyon TL ödenek verildiği, 2017 yılı içinde verilen ödeneklerden toplam 131 Milyon 438 Bin 744,40 TL net ödenek kullanıldığı, bütçe ödenek toplamları içerisinde 2017 mali yılında; Üst Yönetici onayıyla 14 Milyon 941 Bin 464,25 TL, encümen kararıyla 12 Milyon 239 bin 177,42 TL olmak üzere toplam 27 Milyon 180 bin 641,67 TL tutarında aktarma gerçekleştirildiği yapılan incelemeler neticesinde görülmüştür. Ayrıca 2017 mali yılında bütçe ödeneklerinden kullanılamayan 14 Milyon 484 bin 898,09 TL ödeneğin imha edildiği, projeye bağlı olan 13 Milyon 76 Bin 357,51 TL’nin ise kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredildiği görülmüştür. Yapılan incelemelerden anlaşılacağı üzere gider harcama toplamının gerçekleşme yüzdesinin yüzde 83 olduğu görülmüştür. Bütçe Geliri Olarak; 2017 mali yılı bütçesi ile toplam 129 Milyon TL gelir tahmininde bulunulduğu, buna karşılık 2017 yılındaki gerçekleşen gelirin toplam 138.320.287,69 TL olduğu yapılan incelemeler sonucunda görülmüştür. Gelirlerimiz Yönünden Merkeze Bağlılık Oranı Değerlendirmesi yapıldığında toplam gelir bütçesi içerisinde; Merkezi Bütçe Payının 56 Milyon 266 Bin 269,83 TL olduğu, bu çerçevede Merkezi Bütçeye Bağlılık Oranının yüzde 40,68 olduğu, öz kaynaklarımızın toplamda 82 Milyon 54 Bin 17,86 TL olduğu ve bütçe içerisindeki Öz Kaynak Oranının yüzde 59,32 olacak şekilde toplam gelirin 138 Milyon 320 bin 287,69 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür” dedi.

Berat Ertopuz, “2017 yılı tahakkuk ve tahsilat bilgileri incelemesinde; 2016 yılından devreden tahakkukun 37 milyon 9 bin 433,72 TL, 2017 yılı tahakkukunun 141 milyon 687 bin 830,58 TL ve Toplam Tahakkukun 178 Milyon 697 bin 264,30 TL olarak belirlendiği 2017 yılında, toplam tahsilatın 138 Milyon 320 bin 287,69 TL olarak gerçekleştiği, 2017 yılı tahsilat oranının ise yüzde 77,40 olduğu görülmüştür. Tahakkuklardan kalan 39 Milyon 486 bin 479,99 TL’nin ise Devreden Tahakkuk olarak tahsil edilmek üzere 2018 yılına aktarıldığı görülmüştür. Gelirlerin giderleri karşılama oranı açısından değerlendirme yapıldığında; 2017 yılından gerçekleşen giderin 131 Milyon 438 Bin 744,40 TL olduğu, buna karşılık 2017 yılı gerçekleşen gelirinin 138 Milyon 320 bin 287,69 TL olduğu, dolayısıyla gelirlerin giderleri karşılama oranının 2017 yılında yüzde 105,3 olduğu görülmüştür. 2017 yılı genel mizanı incelendiğinde yılsonu itibariyle hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür. Ayrıca mizan dökümlerinin her ay düzenli olarak Kamu Bilgi Sistemine girişi yapılmıştır. Yönetim döneminde görev yapan muhasebe yetkililerine ait listenin 2017 yılı kesin hesabına ilave edildiği, İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetimi Hesabı İcmal Cetvellerinin 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddesine uygun olarak hazırlandığı, 2017 yılı içerisinde toplam 20 Milyon 359 bin 550,38 TL tutarında 6 adet hizmet alım ihalesi, 10 Milyon 844 bin 701,50 TL tutarında 12 adet mal alımı ihalesi, 59 Milyon 340 bin 619,10 TL tutarında 8 adet yapım işi ihalesi gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca 2017 yılı içerisinde doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen 3 bin 704 adet mal ve hizmet alımının toplamının 13 Milyon 32 bin 747,02 TL olduğu görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince düzenlenen ve İnegöl Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarih ve 82 sayılı kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amacına yönelik olarak Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere tespit edilen inceleme sonuçları plan ve bütçe komisyon raporumuzda değerlendirilmiş olup, Meclis Başkanlığına intikal ettirilmek üzere oyçokluğu ile imza altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Ertopuz’un ardından söz alan İyi Parti Grup sözcüsü İsmail Karaman, İyi Parti ve MHP grupları olarak bu maddeye ret oyu kullanacaklarını söyledi.

Madde, İyi Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşılık AK Partili üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER