ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İŞ KAPISI

İnegöl İŞ-KUR Müdürü Ahmet Baştürk, Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Destekleri 2018 ikinci dönemiyle ile ilgili bilgiler verdi. Baştürk, destek başvurularının 8 Haziran´da son bulacağını ifade etti.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İŞ KAPISI

Engelli ve eski hükümlü çalışanlarla ilgili bilgiler veren İnegöl İŞ-KUR Müdürü Ahmet Baştürk, “2018 yılı itibariyle İŞKUR olarak çalışabilecek durumda olan engelli kardeşlerimizin işe yerleştirilmeleri için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Sene başından itibaren bugüne kadar yaklaşık 134 engelli kardeşimizi işe yerleştirdik. Şuan itibariyle İnegöl Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Müftülük ve Kaymakamlık bünyesinde toplum yararına açtığımız çalışmalarımız var. Engelli kardeşlerimiz müracaat ettiğinde onlara öncelik verilecek ve yerleştirilmeleri sağlanacak. 2017 yılı itibariyle yaklaşık 408 kardeşimizi işe yerleştirmiştik. İlk 4 aylık süreçte de yerleştirme oranımız 134 olduğu için geçen yılki geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda iş kanunu gereği engelli çalıştırma yükümlülüğü olan özel işletmeler oldukça anlayışlı davranıyorlar. Yasa gereği çalıştırmaları gereken engellileri çalıştırmak konusunda büyük bir sorun yaşamıyoruz. İş arayan, çalışabilecek durumda olan tüm engellileri işe yerleştirme konusunda gereken çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

MESLEK ÖĞRETİYORUZ

Sadece engellilere yönelik kurslar da açabileceklerini ifade eden Baştürk, “Engellilerimizin meslek edinme noktasında müracaatları olursa açtığımız meslek edindirme kurslarında kendilerine de hizmet verebiliyoruz. Yeterli ve gerekli müracaat olduğunda sadece engellilere yönelik kurslar da açabiliriz. Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bu çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.

İSTİHDAM FUARINA BEKLİYORUZ

Engellilerin iş kurma ve hibe desteklerinden yararlanmaları noktasında Genel Müdürlüğün 2. Dönem başvurularının da başladığını belirten Ahmet Baştürk, “Bununla alakalı genelge de açıklandı. Kendi işini kurmak isteyen engelliler ya da eski yükümlüler varsa onlar da merkezimize müracaat ederek başvurularını yapabilirler. Bu konuda çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle sürdürüyoruz. 11-12 Mayıs tarihlerinde 2. İnegöl İstihdam Fuarı´nda engelli kardeşlerimizi ağırlamak istiyoruz. İnegöl´ün 40 büyük firmasının katılacağı fuarda kendilerine iş bulma fırsatını bulabilirler” diye konuştu.

DESTEKLER SÜRÜYOR

Engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destekleri ile ilgili bilgiler veren Baştürk, “Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu´nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ve hazırlanacak projelere ilişkin usul ve esaslar ‘Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik´ ile belirlenmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlere ve hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amacı ile ‘Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge (2015/1)´ yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında hazırlanan rehber ile söz konusu komisyona sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmaktır. İş Kanunu´nun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler, ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler ve engellilere yönelik diğer projeler desteklenebilecektir. Proje sahipleri 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir”

ENGELLİLERDE ARANAN ŞARTLAR

“Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir. İŞKUR´a kayıtlı olmak, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40´ından yoksun olduğunu ‘Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları´ ile belgelendirebilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak), işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak gerekmektedir.”

ESKİ HÜKÜMLÜLERDE ARANILAN ŞARTLAR

“Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir. İŞKUR´a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, eski hükümlü olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak), işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak gerekmektedir. Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile ‘Proje Başvuru Rehberi´nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER