GENETİK FAKTÖRLER AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDE NE KADAR ETKİLİ?

Yapılan son araştırmalar genetik faktörlerin eğitimdeki başarıyı ne oranda etkileyip etkilemediği ile                      ilgili. Öğrencilerin okulda gösterdikleri başarılarının üçte ikisinin genlerden kaynaklandığı artık bilimsel bir

gerçek. Bir Japon atasözü der ki; “Bir yılanı düzgün bir borunun içinden geçirerek ona düz yürümeyi öğretemezsiniz.” aslına bakarsanız eğitimin genetik eğilimler karşısındaki gücünün sınırlarını anlatan müthiş bir metafor.

Bu konuyla ilgili Psikiyatr Robert Plomin (King’s College) ve arkadaşları genetiğin eğitim üzerindeki etkilerini netleştirebilmek için bir çalışma yapıyorlar. 16 yaşında tek ve çift yumurta ikizi 11.117 katılımcı bulunuyor. Bu gençleri test etmek için bizdeki üniversite sınavı gibi sınavları olan GCSE puanlarına bakıyorlar. Soru şu; Genleri tıpatıp benzerlik gösteren tek yumurta ikizlerinin mi, yoksa %50 benzer olan çift yumurta ikizlerinin mi puanları birbirine daha yakın. Araştırmada gözlemlenen durum matematik, İngilizce ve fen bilimleri bölümlerinde genlerin %58 oranında etkili olduğu tespit edilirken sanat ve müzikte bu etki %42’lere düşüyor. Kısacası araştırma sonucuna göre akademik başarıda %60 genetik, %40 çevresel faktörlerin etkili olduğu sonucuna varılıyor.

Bu araştırmadan çıkan sonuç şu değil tabi ki; bu kadar güçlü genetik etkiler varsa öğrenme zorluğu çeken çocuklar için o zaman bir şey yapılamaz? Hayır; aile, okul ve öğretmenler gibi genetik olmayan faktörlerinde öğrenmede, başarıda çok büyük etkisi vardır. Yani genetik özellikler insanın kaderini belirlemez ama ebeveyn, okul ve öğretmenlerin daha fazla çaba harcamasıyla öğrenmede ilerleme sağlanabilir.

Türk toplumunda okul başarısını hayat başarısı gibi görme noktasında büyük bir yanılgı var. Bu düşünceye asla katılmadığımı belirmek istiyorum. Çünkü herkes okulda başarılı olmalı diye bir kural yok. Okulda başarılı olmayıp sevdiğiniz çalıştığınız alanda başarılı olmanız mümkün. Okul başarısı bizim toplumumuzda maalesef çok büyük etkiye sahip ve bu noktada çocuklar üstünde de büyük bir baskı unsuru oluşturuyor. Başarılı olmayan çocuklar farklı etiketlemelere maruz kalabiliyor. Fakat bu noktada genlerin etkisi hiç hesaba katılmıyor.

Sizlerde çocuğunuzun doğal başarı alanını tespit edebilirsiniz. Sevdiği ve öğrenirken hızlı ilerlediği alanlar bunun birer göstergesidir. Çocuğun doğal eğilimini körelten değil, güçlendiren eğitimleri tercih edebilirsiniz. Einstein’nın dediği gibi “Yüzmek için doğmuş balıklara,ağaca tırmanmayı hedef koymamak gerek.

YORUM EKLE