KAMU İŞVERENİ MASAYA ADİL BİR TEKLİFLE GELMELİ

KAMU İŞVERENİ MASAYA ADİL BİR TEKLİFLE GELMELİ

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ilçe Başkanı Sinan Aktaş yaptığı açıklamada, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3 refah payı, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettikleri teklifle toplu sözleşme masasında olacaklarını söyledi.

Kamu işvereni ve onun şahsında yürütme erkinin masaya adil tekliflerle gelmesi gerektiğini belirten Başkan Sinan Aktaş, “Kamu işvereni, pazarlığı yakın dönemdeki vaatlerini gerçekleştirme fırsatı olarak görmeli, nimetin ve külfetin adil dağılımı hassasiyetini göstermeli, büyümeden ve refahtan pay vermeme tavrını sona erdirmelidir. Toplu Sözleşme Masası ve metni; Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin varlığını hem maaş bordrolarındaki rakamlara yansıtmalı, yasakları kaldırmalı, özgürlük alanını genişleterek fark ve umut oluşturmalıdır. Biz toplu sözleşme masasından sadece maaş ve ücretlerimizi artıracak oranlar ve tutarlar noktasında artış istemiyoruz. Biz, toplu sözleşme masasından dayatmalardan kurtulmamızı sağlayacak tekliflerle özgürlük de istiyoruz” dedi.

TEKLİFİMİZ: ZAM + REFAH PAYI + TABAN AYLIK

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine istenecek zammı açıklayan Aktaş, “2020 yılı için: 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere %3 Refah Payı +Taban Aylığa 200 TL zam + Birinci Altı Ayda %8, ikinci Altı Ayda %7 zam, 2021 yılı için: 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere %2 Refah Payı Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam artışı istiyoruz. Biz, kamu görevlileri olarak toplu sözleşmenin kapsamına Refah Payı’nın girmesini, gelirin adil dağılımı noktasında bir milat oluşması noktasında Kamu İşvereninin bizimle aynı zeminde buluşmasını bekliyoruz. Teklimizin anlamı şudur; Mevcutta 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ilk altı ay 3.908 TL -%17.23 zam, ikinci altı ay 4.182 TL- %25.42 zam; 2021 ilk altı ay 4.522 TL-%35.63 zam, ikinci altı ay 4.793 TL-%43.76 zam olacak. Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı 3.852 TL için 2020 ilk altı ay 4.485 TL-%16.43 zam, ikinci altı ay 4.798 TL-%24.50 zam, 2021 ilk altı ay 5.187 TL-%34.67 zam, ikinci altı ay 5.498 TL-%42.73 zam olacak” diye konuştu.

MASAYA TAŞIDIKLARI TEKLİFLER

Tüm kamu görevlileri için masaya taşıdıkları teklifleri açıklayan Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “200 TL seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılması durumunu regüle etmeyi, nispeten düşük maaş alan kamu görevlilerine bu yolla ilave maaş-gelir artışı öngörüyoruz. Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesini, süreli-süresiz sözleşmeli ayırımına da sözleşmeli personel istihdamı ayıbına da son verilsin diyoruz. Gelir Vergisinde yıl boyu %15 sabit oran uygulanmalı ya da %15’i aşan kısım Kamu İşvereni tarafından tazmin olunmalı teklifini masaya sunuyoruz. Kamu görevlilerini çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da kamu görevlilerine 754 TL kreş yardımı yapılmalı teklifini masaya getiriyoruz. Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyoruz ve bu yolla toplu sözleşme ikramiyesini 103 TL’den 216 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Kıdem aylığında ve yan ödeme puanlarında ve bunların hesaplanmasına esas katsayılarda artış istiyoruz. Eş Yardımının 295 TL’den 576 TL’ye, Çocuk Yardımının 35-70’TL’den 144 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Giyecek yardımının kapsamı genişletilmeli ve yardım nakdi olarak ödenmeli anlayışını masaya taşıyor bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 TL giyim yardımı istiyoruz. Servis hizmetinden tüm kamu görevlilerinin yararlandırılmasını, servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılmasını teklif ediyoruz. Yemek servisi hizmetinin kapsamının genişletilmesini, yemek verilmeyen işyerlerindeki kamu görevlilerine öğün başına yemek ücreti ödenmesini istiyoruz. Emekliler bayram ikramiyesiyle sevindirildi, bu toplu sözleşmeyle bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli, bayram öncesi kamu görevlilerinin eline 2.630 TL tutarında bayram ikramiyesi geçmeli diyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmeli, kılık-kıyafet yasakları sona ermeli, kamu görevlileri özgürleşmeli teklifini masaya taşıyoruz. Ek Gösterge konusundaki vaat yerine gelmeli, vaadin kapsamı adaletin gereği olarak genişletilmeli irademizi teklifimizle masaya taşıyor, Kamu İşverenine ek gösterge vaadini hayata geçirme imkanı sunuyoruz. Ek ödemelerde, özel hizmet tazminatlarında, ek gösterge düzenlemesine bağlı olarak özel hizmeti tazminatı yansıtma oranlarında artışlar teklif ediyor, emekli kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımından yararlandırılması teklifini pazarlık masasına sunuyoruz. Sosyal Yardımların aylıksız izin döneminde de ödenmesini, derece ve kademe yükselmesindeki engellerin sona ermesini, KİT personelinin mağduriyetlerinin giderilmesini, beklentilerinin hayata geçirilmesini mümkün kılacak teklifleri Kamu İşverenine sunuyoruz. Fazla çalışma ücreti ve harcırahlar, gündelikler ve SGK tarafından ödenen gündeliklerin ve yol masraflarının günün şartlarına, kamu görevlilerini ihtiyaçlarına uygun olarak artırılmasını istiyoruz. Eğitim çalışanları adına masaya taşıdığımız tekliflerimiz: 4’üncü Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin 2020-2021 yılları için de devamı, öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılması; Hazırlık ödeneğinin, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 165’i oranında ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmesi. Geliştirme Ödeneğinin süresinin uzatılması; Geliştirme ödeneği ödenmesine 5. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2021 yılı sonuna) kadar devam edilmesi. Öğretmenlere ek gösterge artışı; Öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının 3600’e çıkarılması. Eğitim-Öğretim Tazminatında artış yapılması; Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 30 puan artırılması. Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan öğretmenlere ilave tazminat ödenmesi; Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi. Ek ders birim ücretlerinde artış yapılması; Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının 140’dan 200’e yükseltilmesi. Aşçı, fotoğrafçı ve kameraman kadrosunda çalışanların Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilmesi; mali ve idari özlük haklarının Teknik Hizmetler Sınıfına göre düzenlenmesi. Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 50 puan artış yapılması. VHKİ iken şef kadrolarına atananlarla daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananların özlük haklarının eşitlenmesi. Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin isteklerine bırakılması. Ek ders ücretlerinin fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında fazlasıyla ödenmesi. Ders yükünün belirlenmesinde genel tatil günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması. Öğretmenlerin katılımlarının zorunlu tutulduğu hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerin hafta içi çalışma saatleri içerisinde düzenlenmesinin esas olması; bu etkinliklerin kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenmesi halinde etkinliklere katılan yönetici ve öğretmenlere, her saat için 1 saat ek ders ücreti ödenmesi. Hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretlerine artış yapılması; Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi. Aylık karşılığı ders yüklerinin 15 saatte eşitlenmesi; Tüm öğretmenler yönünden aylık karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak uygulanması. Yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması; Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması. Kurslarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi; DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi. Nöbet görevi karşılığı ek ders ücretinin nöbet görevi bulunan bütün eğitim kurumları yönünden ödenmesi; Tam gün yapılan eğitim kurumları ile haftada birden fazla nöbet görevi halinde artırımlı ödenmesi. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi.”

Meral

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER