İnegöl’de led ekran ihalesine çıkılıyor

Yatırım yapmak isteyenler için fırsat

İnegöl’de led ekran ihalesine çıkılıyor

İnegöl Belediyesi bünyesinde bulunan 7 ayrı noktada led ekranlar 3 yıl süreyle ihale edilecek.

İnegöl AVM, Adliye Köşesi, Kültürpark Girişi, Ertuğrulgazi caddesi, Ankara Caddesi, Mahmutesatbey Caddesi ve Osmanbey caddelerindeki 7 ayrı noktada bulunan led ekran panoları, 20.04.2021 Salı günü ve saat 11.00’da İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda kapalı teklif usulü ile 3 (Üç) yıl süreli kiraya verilecek.

Led ekranların her biri için yıllık tahmini 36 Bin TL ile ihale edilecek olan ekranların her birinin 3 yıllık tahmini ücretinin 108 Bin TL olduğu öğrenildi.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI; Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; a) İkametgâh Belgesi. b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti. c) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi. d) Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat bedelini yatırmış olmak. (Geçici teminat: Hesaplanan 3 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (Yüzde üç) olarak hesaplanır.) e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odaya ait Oda Kayıt Belgesi. - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin merkezinin bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. g) İstekliler adına vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri. ğ) İnegöl Belediye’sinden alınmış borcu yoktur belgesi. 4 – İstekliler İhale Edilecek Noktalara ait Yapılacak Olan Led Ekrana Ait tekliflerini yıllık kira bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale kira bedeli teklifi en yüksek olan istekli üzerine bırakılacaktır. 5- İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 6- İhaleye katılmak isteyenler 20/04/2021 tarihi saat 10:00’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediyesi Cuma Mah. Atatürk Bulvarı No:41/3 Belediye Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Esra

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER