T.C.
BURSA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN
İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN
İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2023/5156 ESAS

ALACAKLI : AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ,
VEKİLİ : Av. Aynur Yıldırım(TBB No: 48412)
Hacı İlyas Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:2 Arkur Doğu Han 2.Kat Osmangazi / BURSA
BORÇLU : HATİCE BIÇKICI,
Nefsidoğanlı Mah. Haraba Mevkii Küme Evler No:5/2 Pazarcık / KAHRAMANMARAŞ
BORÇ MİKTARI : 46.198,20 TL.
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02054999