SOCAR Türkiye, 29’uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda “sıfır karbon emisyonuna sahip” standında, Türkiye’deki yatırımlarını ve sürdürülebilirlik stratejisini paylaştı.

Türkiye’nin doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı’nda (International Caspian Oil & Gas Exhibition) Türkiye’deki yatırımları ekseninde sürdürülebilirlik yaklaşımını aktardı. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın ana sponsor olduğu ve 29’uncu kez kapılarını açan bölgenin önde gelen enerji fuarı, 4-6 Haziran 2024 tarihleri arasında Baku Expo Center’da gerçekleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına da vurgu yapılan stant alanında, SOCAR Türkiye ve grup şirketleri tanıtım filminin yanı sıra SOCAR Türkiye AR-GE tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen “Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF), yeni atık su ürünlerinin geliştirilmesi, Dimetil Eter (DME) ve atık plastiklerden elde edilen yağın dönüşümü, kapsamlı sürdürülebilirlik projeleriyle ilgili filmler ve detaylı bilgi fuar ziyaretçileriyle paylaşıldı.

Ar-Ge Merkezi ile sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik önemli adımlar atılıyor

Reoloji, katalizör, polimer karakterizasyon, çevre ve biyoteknoloji, kimyasal analiz ve kromatografi alanlarında hizmet veren 6 laboratuvara sahip SOCAR Ar-Ge Merkezi, yenilikçi çözümlerle verimliliği artırarak SOCAR Türkiye sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için endüstri alanında özellikle odaklanılan konular arasında; karbondioksit salımını azaltmak ve değerli ürünlere dönüştürmek için karbon yakalama ve dönüştürme çalışmaları, biyo kaynaklardan sürdürülebilir havacılık yakıtı ve biyonafta üretimi, plastiklerin kimyasal geri dönüşümü, biyo plastikler üretimi, yeşil hidrojen ve amonyak üretimi yer alıyor.

Sıfır karbon emisyonuna sahip stant

SOCAR Türkiye, fuarda sıfır karbon emisyonuna sahip bir stant ile yer aldı. Fuar öncesi hazırlık sürecinden fuar bitimine kadar yapılacak tüm uçuşlar ve lojistik dahil olmak üzere oluşan karbon emisyonu hesaplanarak, ortaya çıkan karbon emisyonları, sertifikalı karbon offset projeleri ile nötralize edildi. Bu girişimle çevresel etkinin dengelenmesi hedeflendi.

2050’ye kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefliyor

Yapılan açıklamaya göre; SOCAR Türkiye, uyguladığı strateji ve yol haritası ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Küresel gelişmeleri de takip ederek geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisi üç temel mekanizma üzerine inşa edildi: Karbonsuzlaşma, Döngüsel Ekonomi, Yeşil Finansman. Stratejinin uygulama adımları ve yol haritası kısa vade (2021-2025), orta vade (2025-2030) ve uzun vade 2030 sonrası olarak belirlendi. Karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında karbon emisyonunu 2025’e kadar yıllık ortalama yüzde 1 azaltmak için enerji verimliliği, elektrifikasyon ve kaynak yönetimi alanında çalışmaları hayata geçiriliyor. Hedef, 2035 yılı itibarıyla yüzde 40 karbon azaltımı ve 2050 yılı itibarıyla da net sıfır emisyon olarak belirlendi.

Enerji sektöründe yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor

SOCAR Türkiye, gelecekte de sürdürülebilirlik alanında yatırımlarını artırmayı planlıyor. Yeşil hidrojen üretimi, karbon yakalama ve depolama teknolojileri gibi ileri teknoloji projelerine yatırım yaparak enerji sektöründe öncü olmayı hedefliyor.

Kaynak: iha