T.C.
BURSA
14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN

ESAS NO: 2023/128
Davacı Adnan Gökçe'nin davalı HMÇ Otomotiv İnşaat Kimya Gıda Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi, davalı HMG Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve davalı Ali Aras aleyhine mahkememize açmış olduğu Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılama sırasında 30/05/2024 tarihli duruşmasında verilen (2) nolu ara kararı gereğince; Davalı Ali Aras'a dava dilekçesi ve eklerinin yer aldığı duruşma gün ve saatini bildirir ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;    
Tüm aramalara rağmen ön inceleme duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edilemeyen davalı Ali Aras (3*****2 T.C. Kimlik Numaralı)'a 7201 sayılı tebligat kanunun 29/1.maddesi gereğince; duruşma günü olan 15/10/2024 günü saat 09:45'deki duruşmanın ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz ve bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz ve vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda devam edeceği ve karara bağlanacağı hususu ihtar olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN02054997