T.C.
BURSA
26.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO : 2021/519 Esas KARAR NO : 2023/52 Karar

Mahkememizin 19/01/2023 Tarih ve 2021/519 Esas, 2023/52 Karar sayılı dosyasında sanık FAYSAL ELCUMAA hakkında (TCK 106/2-a) silahla tehdit suçundan beraat, (TCK 116/4) konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 10 ay hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine, (TCK 86/2 ) kasten yaralama suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verildiği ve sanığın bildirdiği Zafer mh. Neslişah sk. No:8 Gürsu Bursa adresinin boş arsa olması nedeniyle tebliğin yapılamadığı ve sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla; 1-Adı geçen sanık FAYSAL ELCUMAA 'ya 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 18/05/2023

#ilangovtr Basın No ILN01894262