Kamuda tasarruf tedbirleri hayata geçirilmeye başlandı. Bu konuda hazırlanan yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde çift maaş alan kamu personellerini ilgilendiren maddeler de yer alıyor. 

Memurların, görevleri nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi çeşitli adlar altında aldıkları ödemelerin toplam net tutarı, bir ayda 108 bin gösterge rakamının (bugünkü değeriyle 92 bin lira) memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarı aşamayacak. Bu miktarın 92 bin lirayı aşması durumunda, aşan kısım Hazine'ye aktarılacak.

Kaynak: SABAH