İLAN
KARACABEY SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
DOSYA NO : 2022/35 Ort.Gid. Satış

DAVACI SEVİNÇ KABAKÇI-
DAVALI : ÖZAL SÜNGÜ -35779093014
Mahkememizin 2017/104 Esas 2018/822 Karar sayılı kararına istinaden satışına karar verilen hissedarı bulunduğunuz Bursa ili Karacabey ilçesi Bakırköy Mah. 1224 Ada 2 parsel sayılı taşınmazın mahkememiz satış memurluğunca 1.satış27/06/2023-04/07/2023 saat 11:222. Satış 28/07/2023-04/08/2023 saat 11:22 tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) üzerinden satışına karar verilmiştir.
Mahkememiz Satış Memurluğunca dava dilekçesinde ve mernis sisteminde adresiniz bulunmadığından tebligat yapılamamıştır.
Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından "Satış İlanı"ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01842033