Arkeoloji, eski ve yakın zamandaki insan geçmişinin kalıntılarının incelenmesidir. Arkeologlar, Afrika’daki en eski insan topluluğunun milyon yıllık fosillerini inceleyebilirler. Ya da yaşadığımız yüzyılda binaları inceleyebilirler. Arkeoloji, insan kültürünü geniş ve kapsamlı bir şekilde anlamak için geçmişin fiziksel kalıntılarını inceleyen dala verilen isimdir.

 Arkeoloji Türleri

Arkeoloji çok çeşitli bir çalışma alanıdır. Çoğu arkeolog dünyanın belirli bir bölgesine veya belirli bir çalışma konusuna odaklanır. Uzmanlık, bir arkeoloğun belirli bir konunun geliştirilmesine izin verir. Bazı arkeologlar insan kalıntılarını (biyoarkeoloji), hayvanları (zooarkeoloji), antik bitkileri (paleoetnobotanik), taş yapılarını (litik), Sualtı arkeologları yüzeyin altında veya kıyılarda bulunan insan aktivitesinin kalıntılarını inceliyorlar.

Uzaya çıkacak ilk Türkler, Bursa’da Uzaya çıkacak ilk Türkler, Bursa’da

“CRM” olarak bilinen Kültürel Kaynak Yönetimi, arkeologların federal ve eyalet yasalarına uymak için yaptıkları çalışmaları ifade eder. Dünyada, arkeolojik yöntemler benzerdir. Ancak Amerika’daki arkeoloji, antropolojinin bir alt alanıdır. Dünyanın diğer bölgelerinde, arkeoloji bağımsız bir çalışma alanı veya tarihsel araştırmanın bir parçasıdır.

Arkeolojik Alanlar

Bir arkeolojik alan, geçmiş insan faaliyetlerinin fiziksel kalıntılarının bulunduğu herhangi bir yerdir. Birçok arkeolojik alanın bulunması veya keşif edilmesi mümkündür. Tarih öncesi arkeolojik alanlar yazılı kaydı olmayan yerlerdir. Köyler, şehirler, taş ocakları, kaya sanatı, antik mezarlıklar, kamp alanları ve megalitik taş anıtlarını içerebilir. Bir yer, tarih öncesi avcı tarafından bırakılan yontma taş aletler yığını kadar küçük olabilir. Ya da yeni şehir yapısı tarih öncesi yerleşimleri kadar büyük ve karmaşık olabilir.

Tarihi arkeoloji alanları, arkeologların araştırmalarına yardımcı olmak için yazıyı kullanabildikleri yerlerdir. Bunlar yoğun nüfuslu modern şehirleri, nehir bölgelerini veya deniz yüzeyinin çok altındaki alanları içerebilir. Çok çeşitli tarihi arkeolojik alanlar arasında gemi enkazları, savaş alanları, köle bölgeleri ve mezarlıklar yer alması mümkün bölgelerdir.

Artefaktlar Özellikleri ve Eko Etkileri

En küçük arkeolojik alan bile çok sayıda önemli bilgi içerebilir. Eserler insanlar tarafından yapılan, değiştirilen veya kullanılan nesnelerdir. Arkeologlar, onları yapan ve kullanan insanlar hakkında bilgi edinmek için eserleri analiz eder. Taşınabilir olmayan eserler de arkeolojik alanlardaki önemli bilgi kaynaklarıdır. Özellikler, depolama çukurlarının, yapıların veya çitlerin bir zamanlar var olduğunu gösteren toprak lekeleri gibi şeyleri içerir. Eko-etkiler insan aktivitesiyle ilgili doğal kalıntılardır. Bitki ve hayvan kalıntıları arkeologların diyet ve geçim kalıplarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Arkeolojideki bağlam, eserlerin birbirleriyle ve çevresiyle olan ilişkisini ifade eder. Bir arkeolojik alanda bulunan her eser tanımlanmış bir konuma sahiptir. Arkeologlar bir eser buldukları yeri tam olarak o yerden kaldırırlar. 1920’lerde arkeologlar, son Buz Devri’nin sonunda soyu tükenmiş olan Kuzey Amerika bizonu türlerinin kaburgaları arasına yerleştirilmiş bir taş mızrak noktası buldular. Bulunması ile beraber onlarca yıldır süren bir tartışma başladı.

Bizon iskeleti ile bunu kanıtlayan eser arasındaki bağlam veya ilişkidir. İnsanlar bir yapıyı kesin konumunu kaydetmeden kaldırdıklarında, bu bağlamı sonsuza kadar kaybedebilir. Bu noktada, yapının bilimsel değeri çok azdır veya hiç yoktur. Bağlam, arkeologların eserler arasındaki ve arkeolojik alanlar arasındaki ilişkileri anlamalarına izin veren şeydir. Geçmişteki insanların günlük yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini bu şekilde anlayabiliriz.

Arkeologlar Dinozorları İnceliyor mu?

Kısacası, hayır. Dinozor kemikleri veya fosillerini inceleyen bilim adamları paleontologdur. Paleontoloji, dünyadaki yaşam tarihinin fosillere dayalı olarak incelenmesidir. Buna dinozorlar, diğer eski hayvanlar, bitkiler ve hatta bakteriler dahildir. Paleontologların arkeologlarla çok ortak noktası vardır. Hem fiziksel kalıntıları, hem kazın ve inceleme işlemlerini yapabilirler. Temel fark, arkeologların insan geçmişini incelemesidir. Bazı arkeologlar, geçmişte insanların onlarla olan ilişkilerine bakarak hayvanları veya bitkileri de incelerler.

Dinozorların sonuncusu yaklaşık 65 milyon yıl önce öldü. En eski hominid (insan benzeri) atalarımız yaklaşık 5 milyon yıl öncesine kadar ortaya çıkmıştı. Yani, insanlar ve dinozorlar aynı anda gezegenimizde yaşamadılar. Dinozor fosilleri paleontologların dünyadaki yaşam tarihini incelemelerine yardımcı olur. Ancak dinozor kemikleri, insanlık tarihini anlamak isteyen arkeologlara yardımcı olmaz.

Paleontologlar, arkeologlar, jeologlar, kimyagerler ve biyologlar gibi diğer bilim adamları eski çevreleri daha iyi anlamak için birlikte çalışırlar. Örneğin, Tanzanya’daki Olduvai Gorge’daki araştırma ekipleri arkeologlar, paleontologlar ve daha fazlasından oluşur. Olduvai Gorge, en eski hominid fosillerin bazılarına ev sahipliği yapıyor.