Örnek No:55*

T.C.
BURSA
1. GENEL İCRA DAİRESİ
2016/120 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/120 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, HAMİTLER Mahalle/Köy, 6432 Ada, 10 Parsel, Osmangazi Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 03/06/2022 tarih ve 5211987 sayılı yazısına göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6432 Ada 10 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bağ" olan 3.816,36 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 1/27hissesi davacı Salih Mehmet Oğlu; Ş***l K****A adına kayıtlıdır. Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6432 Ada 10 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 Ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arası 6 nolu YPA Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen yolda kısmen bitişik nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. Yine tapu kayıtlarında "Bağ" vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın bu vasfını kaybetmiş olduğu, hissedarlarının kendi aralarında anlaşmak (Rıza-i Taksim yapmak) suretiyle özel parselasyonlar yaparak yerlerini belirlediği, bunun neticesinde ise aralarında davacıya ait 28. Yıldız Sokak No:17 adresindeki bina da dahil olmak üzere bazı hissedarlar tarafından aynı parselin içerisinde ve muhtelif kat yüksekliğinde çok sayıda bitişik nizam binanın ruhsatsız ve kaçak olarak yapılmış olduğu, bazı yerlerin yol alanında kaldığı ve bazı yerlerinde boş arsa olarak bırakıldığı tespit edilmiştir. Binanın Bodrum Katının inşaat alanı 80,00 m2, Zemin Katının inşaat alanı 80,00 m2 ve 1. Normal Katının inşaat alanı 83,00 m2 olmak üzere binanın toplam inşaat alanı 243,00 m2 dir. Binanın Bodrum Katındaki daire 2 oda, salon, hol, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Daire doğalgazlı kombi kat kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır.,
Adresi : Bursa, Osmangazi, Yunuseli Mahallesi, 6432 Ada, 10 Parselde Bulunan Taşınmaz Osmangazi / BURSA
Yüzölçümü : 243,00 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Yok
Kıymeti : 747.430,83 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:03
--------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:03
--------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 11:03

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02045402