Öncelikle cinsel mazoşizm bozukluğu, psikiyatrik bir bozukluktur. Bu bozukluğu yaşayan bireyler, özellikle cinsel ilişki esnasında ya da öncesinde aşağılamayı, dövmeyi, çeşitli materyaller ile fiziksel şiddet göstermeyi ve bunun akabinde de cinsel tatmine ulaşmayı arzulamaktadır.

Cinsel ilişkiyi kafasında tamamıyla acı çekmek odaklı bir fantezi olarak kurgulamakta ve bunu yaşamak istemektedir. Fakat bu bozukluğa sahip kişiler zamanla bazı sıkıntılara girebilmektedir. Bu sıkıntıların başında, kaygı ve suçluluk çoğu zaman da utanç duygusu yer almaktadır. Bu sıkıntı belirtilerini gösteren bireylere cinsel mazoşizm tanısı daha kolay konulmaktadır.

Tanı Konulması İçin Gereken Belirtiler Nelerdir?

Öncelikle cinsel mazoşizm tanısının konulması için kişinin kendisine uygulanan şiddetten hoşlanması, aşağılanma ve dayak yeme gibi eylemlerden zevk alması gerekmektedir. Bu fanteziler en az 6 ay boyunca kendisini göstermeli ve kişi bu bozukluk nedeniyle günlük hayatında zorlanmalı, mesleki ve sosyal yaşamında çeşitli sorunlarla karşı karşıya gelmelidir. Bu dürtülerin, kişilerin yaşamını olumsuz etkilemeye başladığı noktada uzmanlar tarafından tanı konulur.

Cinsel Mazoşizmin Nedenleri Nelerdir?

Cinsel mazoşizmin nedenini ortaya koyacak bilimsel bir açıklama literatürde henüz yer almamaktadır. Fakat yapılan bazı araştırmalar bu durumu cinsel paraphilias ile açıklamaktadır. Paraphilias psikiyatri de cinsel ilgileri tarif etmek amacı ile kullanılan bir mesleki terimdir.

Aşırıya kaçan cinsel istekleri araştıran bir alandır. Paraphilias araştırmaları aşırıya kaçan cinsel istekler ortaya koymakta ve bu araştırmalar sonucunda çeşitli cinsel aktivitelerin bastırıldığı ve hatta yasaklandığı açığa çıkmaktadır. Cinsel mazoşizmin parahilias ile bağdaştırılmasının temel sebebi de budur. Paraphilias’ın yanlış kullanılması nedeniyle bastırılan bu cinsel dürtüler, kişilerde cinsel mazoşizm bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çünkü bastırılan ve yasak olan, her zaman daha ilgi çekici hale gelmiştir. Tabii ki belirtildiği gibi bu bir teoriden ibarettir. Asıl nedeni ortaya koyabilecek bilimsel bir araştırma henüz yoktur.

Tedavisi Var Mı?

Cinsel Mazoşizm belirtildiği gibi bir psikiyatrik bozukluktur. Bu nedenle psikiyatrik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. En çok uygulanan tedavi yöntemi, ilaç tedavisidir. Bunun yanında bu durumun altında yatan sıkıntıyı ve sebepleri gün yüzüne çıkarabilmek için psikoterapiler de uygulanmaktadır.

Mazoişt bozukluk sahibi bireylere empati eğitimi de psikiyatri tedavilerinde uygulanan bir eğitimdir. Burada amaç kişinin karşı tarafa gösterdiği şiddet sonrası yaşadığı acıyı anlayabilmesi, mağdur ettiği kişinin hislerini benimseyebilmesini sağlamaktır.