T.C.
GEMLİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Gemlik İlçe, KURŞUNLU Mahalle/Köy, çatal Mevkii, 2056 Ada, 4 Parsel, Zeytinlik , Dava konusu taşınmaz Bursa ili Gemlik ilçesi Kurşunlu mahallesi yazlık konutların yer
aldığı Murat sokak üzerinde yer almaktadır. Deniz kenarına uzaklığı 200 metredir. Çevresi bahçeli yazlık evleri ile meskun haldedir. Kıymet takdirine konu taşınmaz Gemlik merkeze 10 km uzaklıktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede Belediye hizmetleri ve diğer kamu hizmetleri mevcuttur.
Adresi : Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu İlçesi, 2056 Ada 4 Parsel Zeytinlik Vasıflı Gemlik / BURSA
Yüzölçümü : 330,48 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Kurşunlu 2 nolu bölgeye ilişkin, taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı Bursa 4.İdare Mahkemesi'nin 2021/707- 2022/1112 kararıyla imar planı iptal edilmiştir. plan çalışmaları devam etmektedir
Kıymeti : 1.321.920,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 14:46

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01842061