T.C.
İZNİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, Derbent Mahalle Yazılıkaya Mevkii, 934 Ada, 109 Parsel, Tapu kaydında Zeytinlik olarak görünen taşınmaz, ortalama %10 eğimde, sulanabilir, kadastro yoluna cephesiz, yetişkin ve verim çağında ağaçlardan oluşan kapama zeytin bahçesidir.
Adresi : Derbent Mah. Yazılı Kaya Mevki İznik / BURSA
Yüzölçümü : 870,55 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 117.524,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Parsel İznik Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisned kalmaması halinde 5403 sy. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, Derbent Mahalle Mercimeklik Mevkii, 942 Ada, 14 Parsel, tapu kaydında Zeytinlik olarak görünen taşınmaz, ortalama %10 eğimde, sulanabilir, İznik-Yenişehir Asfaltına cepheli, yetişkin ve verim çağında ağaçlardan oluşan kapama zeytin bahçesidir.
Adresi : Derbent Mah. Mercimeklik Mevki İznik / BURSA
Yüzölçümü : 1.782,46 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 240.632,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, Derbent Mahalle Harmanlar Mevkii, 967 Ada, 21 Parsel, tapu kaydında Tarla olarak görünen taşınmaz, düz, kadastro yoluna iki yönden cepheli, Mahalle kırsal gelişme alanında bulunan taşınmaz tarımsal amaçla kullanılıyor olmasına rağmen arsa olarak kullanılabilir durumdadır.
Adresi : Derbent Mah. Harmanlar Mevki İznik / BURSA
Yüzölçümü : 4.080,94 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.632.376,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02038624