Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından 3 adet kafeterya ve lokantayı ihale usulü kiraya verecek. İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacak. İşte ihale detayları…

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI KİRAYA VERECEKTİR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu bedellere % 20 KDV dahil değildir.

Sıra No    İşin Adı    Yüzölçümü    İhale Saati    Tahmini Bedeli     Geçici Teminatı
16/07/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler
1    Karaağaç Mahalle Eşrefiler Cadde No:49’da bulunan kafeterya ve lokanta    274 m2    10:05    16.000,00 TL    17.280,00 TL
2    Selçukbey Mahalle Selçukbey Cadde Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri içinde bulunan kafeterya    325 m2    10:10    25.000,00 TL    27.000,00 TL
3    Mimarsinan Mahalle Mimarsinan Cadde Barış Manço Kültür Merkezi zemin katında bulunan kafeterya    150 m2    10:15    15.000,00 TL    16.200,00 TL

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Kiralanacak yer ve kiralama süreciyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden bilgi edinilebilir.

1-    Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

2-    Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

3-    Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

4-    Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

5-    Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

6-    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat 

7-    Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge

8-    İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin ilan tarihinden geriye doğru en az 3 yıl boyunca  Lokanta,Kafeterya ve Restaurant işini yaptığını gösteren ilgili odadan alınmış faaliyet belgesi,

9-    İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin son 3 yıl içerisinde (ilan tarihinden geriye doğru) Lokanta, Kafeterya ve Restaurant faaliyetleri adı altında toplam gelirinin en az 40.000.000,00 TL olduğunu gösteren yazı ( yazı örneği İhale Biriminden alınacaktır.)

Kaynak: ilanbis.bik.gov.tr