1044 Memur Personel Alımı İçin Son Saatler: Şuan Neredeyse Müracaat Hiç Yok! 1044 Memur Personel Alımı İçin Son Saatler: Şuan Neredeyse Müracaat Hiç Yok!

Kumaş satan kişilere eskiden verilen ad.

Modern Türkiye dönemlerinde bu sözcüğün yerini daha çok manifaturacı ifadesi almıştır.

Sözcüğün kökeni Arapça’ya dayanır. Türkçe’de halen kullanılan bez sözcüğü de bu kelimeyle aynı köktendir.

Sözcüğün aslı Arapça bazz’dır. Arapçası بَزّ şeklinde yazılır. Yani be ve ze harfleridir.

Bez kumaş; bezzaz da o kumaşı satan anlamına gelir.