Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, projelerle ilgili kitapçık yayınladı ve soruları cevapladı. İşte o açıklama;

"Son zamanlarda, İYİ Parti adayına vermiş olduğumuz cevabın ardından, geliştirdiğimiz projelerle ilgili birçok soru aldık. Bu bağlamda, saygıdeğer Mehmet Kaygusuz Beyefendi'ye yönelik soruları cevaplamayı ve bu alanda bir açıklama yapmayı doğru bulduk. Amacımız, projelerimizin ayrıntılarını ve vizyonumuzu daha ayrıntılı bir şekilde paylaşarak, herkesin merak ettiği konularda bizi daha şeffaf ve net bir şekilde anlamasını sağlamaktır. Bu sayede, girişimlerimizin toplum için taşıdığı değer ve amaçlarımıza dair daha derin bir kavrayış sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca belirtmek isteriz ki Projemizin tüm detaylarını içeren kitapçığımızı basımını tamamladık. İlgilenen herkes, partimizin merkez binasından ücretsiz olarak bir kopya alabilir. Bu kitapçık, vizyonumuzun ve hedeflerimizin yanı sıra, toplumumuz için önemi büyük projelerimizin ayrıntılı bir açıklamasını içermektedir. Sizleri de bu değerli bilgilerle tanışmaya ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye davet ediyoruz.

1-    Manisa'da yaptığınız proje ne kadar başarılı oldu? ne kadar sürdürülebilir ve sürdürülebilirlik maliyeti ne durumda? Bu projeden faydalanan vatandaşın memnuniyet oranı nedir?

CEVAP:

Manisa Salihli’de yaptığımız proje başarı ile tamamlanmış bir projedir.

Toplam 30 Adet jeotermal derin kuyu açılmış Bu kuyuların yarısı üretim kuyusu olarak diğer yarısı Re- Enjeksiyon Kuyusu olarak kullanılmış ve bu kaynaklardan 3 ayrı üniteden müteşekkil toplam 70 MW kurulu gücünde Jeotermal Elektrik Santrali kurulup çalıştırılmıştır. Ayrıca 1 Adet başka bir kuyu daha açılmak sureti ile Belediyenin mevcut şehir ısıtma sistemine bağlanmış ve ısıtma sistemine ait diğer üretim ve re enjeksiyon kuyuları ile birlikte 12.000 konutun ısıtılması temin edilmektedir. Re-Enjeksiyon yapılarak tekrar suyun yeraltına(rezervuara)  geri basılması ile rezervuar korunmakta böylece sistemin sürdürülebilirliği korunmaktadır.

2-    Kurşunluda ki suyun kükürt ve kireç oranı, projenizin hayata geçirilmesi için başlangıç ve devam maliyeti açısından ne kadar verimli?

CEVAP:

2- Jeotermal Akışkan (Brine) doğrudan türbinlerde veya ısıtma sistemlerinde kullanılmamaktadır. Mineral içeriği yüksektir. Kapalı bir çevrim sistemi içerisinde ısısı, bir ısı dönüştürücüsü  (Eşanjör)vasıtası ile ısıtma sisteminde dolaşacak suya transfer edilmekte ve Şehir ısıtma sisteminde   bu su dolaşmaktadır. Jeotermal kuyudan gelen, ısısı normal suya transfer edilen mineralli bu su, re- enjeksiyon kuyusu vasıtası ile tekrar yerin altında (Rezervuara) geri basılmaktadır. Bu süreçte brine içindeki minerallerin çökelmemesi için inhibitör kullanılmaktadır. Filtre sistemi gerekmemektedir.

 

3-Kurşunluda ki suyun gerçekte ki sıcaklık derecesi bu projenin hayata geçirilmesi için yeterli mi?

CEVAP:

Kurşunlu kaynakları ve diğer çıkışlardan alınan numuneler üzerinden yapılan jeokimyasal analizlere göre, Bu rezervuarda muhtemelen mevcut kuyudan daha derinde bulunan suyun sıcaklığının 80-120 C’ ler arasın da  olabileceğini göstermektedir. Bahsettiğim projeler için bu sıcaklık fazlası ile yeterli görülmektedir.

4-Başlangıç Filtreleme maliyeti ve sürdürülebilir filtreleme maliyeti proje verimliliği açışından uygulanabilir mi?

CEVAP:

2. Madde’de bahsettiğim gibi sistemin bir filtreleme maliyeti yoktur. Sistem kapalı devre çalışmakta ve brine içindeki minerallerin çökelmemesi için inhibitör kullanılmakta mineraller termal su ile re enjeksiyon kuyusuna geri basılmaktadır.

5- Santral, taşıma, uygulama ve filtreleme maliyetine girilecek bu proje için su rezervi yeterli mi? Yeterliyse kaç yıl olarak ölçtünüz?

metin, diyagram, ekran görüntüsü, plan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduCEVAP:

Jeolojik yapı ve beslenme havzası değerlendirildiğinde rezervuarın beslenmesi iyidir, dolayısı ile debi sorunu da yaşanmayacağı öngörülmektedir.

6- Suda ki kükürt oraninin Inegöl'de yetiştirilen ürünler üzerinde ki zarannın yanında toprağa ve havaya vereceği zarar ne derecededir?

CEVAP:

Daha önceki maddelerde de açıkladığım gibi Jeotermal su üretim kuyusu ile re- enjeksiyon kuyusu arasında tamamen kapalı bir sistem içinde dolaşacak ve toprağa ve akarsuya karışmayacaktır. Bu zaten yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle yapacağımız projenin toprağa ve havaya zarar vermesi söz konusu değildir. Kaldı ki. Oylat ta kaplıcaya gittiğimiz şifalı kaplıcanın suyu ile Freşanın, Kınık maden suyunun şişeleyip sunduğu su aynı sudur.

Bu sorulara Mehmet Kaygusuz beyefendinin vermiş olduğu yanıtlar, projelerimizin şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır. Her bir sorunun cevabı, projelerimizin derinlemesine incelenmesi ve halkımızın doğru bilgilendirilmesi amacını taşımaktadır. Sorularınız için teşekkür eder, projelerimizin toplumumuzun refahına katkıda bulunacağına olan inancımızı yineleriz.

R E S İ M

Kaynak: HABER MERKEZİ