Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Günümüzde insanların parasal ihtiyaçları boylarını geçmektedir. Bu nedenle insanların bu parasal ihtiyaç durumlarına çözüm üretmek amacıyla bankalar tarafından ortaya atılmış bir tür kredi sistemi mevcuttur. Kredi için başvurduğunuz bankadan belirli bir miktarda para alır, belirli zaman diliminde, belirli aralıklarla ve belirli faizle bu parayı bankaya geri ödersiniz. Bu yöntem kesinlikle insanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yardımcı bir yöntemdir, ama kişinin bu bankadan aldığı parayı geri ödeyememesi durumunda ortaya çıkan sonuçları da göz önünde bulundurursak iki tarafı keskin kılıç gibidir diyebiliriz.

Bankanızdan aldığınız kredi borcunu ödeyememeniz durumuna bir takım nahoş olaylarla karşılaşmanız kaçınılmazdır. Peki ne tür nahoş olaylar?

İlk olarak banka size belirli bir miktar vakit tanıyacaktır kredi borcunuzu ödemeniz için. Bu süre 3 ay kadardır. Bu süre içinde bankaya olan borcunuzu öderseniz, herhangi bir yasal işleme başvurulmayacak, sadece bankadan aldığınız kredinin gecikme faizini de ödemek durumunda kalacaksınız. Fakat bankanın size verdiği bu 3 aylık süre zarfında eğer borcunuzu ödeyemezseniz, banka sizinle direkt olarak irtibata geçecek, ve size ek olarak 7 gün daha süre tanıyacaktır. Bu süre zarfında borcunuzu ödeyememeniz durumunda size yeni bir ödeme planı banka tarafından sunulabilir, yada siz bu yeni ödeme planını bankadan ilk tanınan 90 günlük süreç içerisinde talep edebilirsiniz.

Ancak banka tarafından önerilen bu yeni ödeme planını kabul etmemeniz durumunda banka önce sizi Merkez Bankası Kara Listesi‘ne ekleyip, sonra hakkınızda yasal işlem başlatır. Bu yasal işlem evinize haciz gelmesi, maaşınızın bir kısmında otomatik olarak el konması gibi, kredi borcunuzu geri almaya yönelik işlemlere sebep olabilir. Bu yüzden kredi almadan önce ödeme planınızı ve gücünüzü göz önünde bulundurmak yapılması gereken en önemli şeydir.

Kredi Borcundan Dolayı Maaşa Bloke konulabilir mi?

Kaynak temini noktasında önemli bir finansal çıkış olan krediler zamanında ödenmediklerinde kendisine teminat olarak gösterilmiş kaynakların devreye girmesine ve  borç tahsilatının bu yolla yapılmasına  neden olurlar. Kredi borcundan ötürü banka hesabının bloke olması bankadan kredi alındığında yapılan sözleşmeye istinaden gerçekleşmektedir. Bunun da elbette belirli sınırlamaları vardır.Bankalar her ne kadar buna riayet etmeseler de kişinin farklı bankalarda olan  hesaplarına yönelik bloke uygulaması yasal değildir.

Bankaların maaşa yönelik haciz koyması müşterinin borç ödemesi konusunda gösterdiği isteksiz tavrını kırmak ve uğranılan finansal kaybı bir an önce tahsil etmek için yapılmaktadır. Bu anlamda sadece maaş hesabına yönelik uygulamalar değil varsa kefil, gayrimenkuller ve para yerine geçebilen değerler de bankanın borcu tahsil edebilmek başvurduğu kaynaklar arasındadır .

Maaşa konulan blokaj uygulaması doğru mudur?

Bankaların maaş hesaplarına yönelik koydukları bloke kredi başvurusu sırasında kredi taksitlerinin ödenmesine teminat olarak gösterdikleri maaş hesapları nedeniyledir. Bankalar yalnız icra gibi zorunlu hallerde kullanacağı bu seçeneği borca yönelik takibin oluşmadığı bir anda başlattığında  yasal olmayan bir yolla yapmış olur ki bu da doğru bir seçenek değildir.

Maaş blokesi nasıl kalkar? Başka banka hesabına bloke konabilir mi?

Maaşa yönelik gerçekleşen blokaj kredi veya kredi kartı borcuna yönelik ödemenin yapılması ile ortadan kalkar. Bankaların  maaş hesabına yönelik koyduğu blokenin  amacı biraz da müşteriyi ödeme yapma yönünde maaş hesabı yoluyla baskı oluşturarak teşvik etmektir. Banka müşterisi blokenin kalkması için bankaya giderek mevcut borcun yapılandırılması talebinde bulunup maaş hesabındaki blokenin kaldırılmasını istemelidir .Banka bloke uygulaması yaparken müşterisinin farklı bir bankada bulunan hesaplarına yönelik bir işlemde yasal olarak bulunamaz.

Bankaların bloke uygulamasından önce ne yapması gerekir?

Alınmış bir Yargıtay kararına göre müşterinin kredi ve kredi kartı ödemesinde yaşanan bir gecikme durumu varsa önce çekilecek bir ihtarname ile karşı tarafa bildirimde bulunulması gerekir. Bu haksız şartın ortadan kaldırılması demektir ki kendisini zora sokacak sonradan gelişme ihtimali olan durumları bertaraf edecektir. Hâlihazırda banka müşterisi ,kendisinin konuyla ilgili olarak bildirilmediğini iddia ederek mahkemeye başvurma hakkını kullanabilir

Kredi ve kredi kartlarına yönelik ödemelerin zamanında yapılmayışı bankaya kredi ödemeleri için teminat olarak gösterilmiş kaynakların devreye sokulmasına ve zor durumların yaşanmasına neden olmaktadır. Bunlardan banka maaşlarına yalnız icra gibi hallerde el konulması yasal bir zemin oluştururken  uygulamada kredi taksitlerinde yaşanan gecikmelerin de maaş hesapları üzerinde tasarruf hakkının yitirilmesine neden olmaktadır. Bu hesap üzerinde yeniden işlem yapabilmek ise mevcut borçların ödenmesi ve banka ile uzlaşma sürecine girerek yeniden yapılandırması ile hallolabilecektir.

Kredi Borcunu Ödemeyen Memura Ne Olur ?

Kredi borcunun ödenmemesi diğer sektör çalışanların da olduğu gibi kanunlarda belirtilen süre aşımında cezai yaptırıma tabidir. Bu süre, borç için belirtilen vade süresi bitiminden başlayıp 90 günlük süre sonuna kadar devam eder. Tabi bu aralık içinde yer alan her biri 30’ar günden oluşan 3 dönem içinde banka tarafından ödenmeyen kısma faiz işletilecek ve borcun en kısa sürede ödenmesi için karşı tarafa noter kanalı ile ihtarname gönderilecektir.

Memurlar, kredi borcu ödenmediğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-k maddesi gereğince devlet memurlarının “borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak “fiilinin ihlali nedeniyle kınama cezasına maruz kalabilirler. Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunununda”Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar denmektedir. Ödenmeyen kredi nedeniyle disiplin cezası kurum tarafından size verilirse bu durum görevde yükselmenin önünü tıkayacaktır. Bunun dışında, kişinin başta kredi notu olmak üzere finansal hayatı ile ilgili konularda aşınmaya maruz kalacaktır.

Süre aşımında karşılaşılacak sorunlar nelerdir?

90 günlük süre aşıldığında banka ile 7 günlük ek süre içinde karşılıklı görüşmelerin yaşanacağı ve uzlaşı için yeni bir kredi yapılandırmasının ortaya çıkacağı bir süreç yaşanır. Netice alınamadığında banka avukatlarınca yasal süreç başlatıldı ve dosya icra dairesine taşınır. İcra dairesinden 7 gün içinde mal beyanında bulunulması yönünde yazı gönderilir. Bu yazıya icabet edilmesi önemlidir.Zira,mal beyanında bulunmamak, eksik beyan veya taahhüt edilen miktarı ödememek kişinin 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına neden olur.

Kredi notunun bu durumdan etkilenme derecesi nedir?

Kredi notu, kişilerin ödenmemiş borcundan ötürü en ağır darbeyi alan finansal veridir. Geçmiş dönem borçları burada 5 yıl süre ile saklanacağından gelecekte ortaya çıkan nakdi ihtiyaç veya referans niteliği taşıyacak bir konu hakkında olumsuz bir tablo ortaya çıkaracaktır. Günümüzde özellikle bankalar başta olmak üzere pekçok kurum kredi kayıt bürosu verilerini baz alarak hareket eder ve finansal geçmişi sıkıntılı biriyle iş yapmak konusunda mesafeli hareket ederler. Sadece kişisel borçlar değil bir başkasına kefil olmak ve sonrasında bu kefalet nedeniyle haciz ve icra süreçlerine muhatap olmak ta kredi notunda olumsuz etki ortaya çıkarır.

Yılbaşından Önce Emekliye Ek Müjde: 25 Bin TL Faizsiz Olarak Dağıtılmaya Başlandı Yılbaşından Önce Emekliye Ek Müjde: 25 Bin TL Faizsiz Olarak Dağıtılmaya Başlandı

Memura yönelik Olası bir haciz işlemi nasıl yapılır?

Haciz işlemi önce varsa kişinin maaşı üzerinden yapılır. Maaşın 4/1’ilk kısmı işveren tarafından kesilerek alacaklı kişinin hesabına yapılır. İşveren maaşa karşı yürütülen haciz işlemi sırasında kesinti yapmakla sorumlu olan taraftır.

Memurların kredilerin ödemesinde yaşadıkları sorunlar memuriyetlerinde disiplin, kınama cezası gibi kendilerini eksi hanelere çekecek puan cezalarına maruz bırakabilir. Bu da meslekte yükselmenin önünü tıkayan bir duruma neden olur .Bunun dışında kredi notu başta olmak üzere finansal yapı sarsıntıya uğrayacağından bankalarla uzun sürecek gergin bir sürecin içerisine girilir .