1-Müjde, sevinçli haber.

2-Kadın adı.

Arapça üzerinden dilimize giren bir sözcüktür. 1960’lardan sonra kadın adı olarak tercih ediliyor.

Arapça ile aynı soydan gelen Süryanice’de Bisra, müjde,özellikle İncil anlamında kullanılmaktadır.

Akrabalık bağları araştırıldı... Gençlerin yüzde 55'i o şekilde yaşamak istemiyor! Akrabalık bağları araştırıldı... Gençlerin yüzde 55'i o şekilde yaşamak istemiyor!

Arapça’ya da buradan geçtiği düşünülüyor.