Watsons Türkiye, ‘Watsons İyilik Hareketi’ çatısı altında gerçekleştirdiği tüm çalışmaları içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarını kapsayan rapor, şirketin karbon ayak izini azaltma, sorumlu tüketimi teşvik etme ve sürdürülebilir ürün-seçeneklerini arttırma çabalarını ve çalışmalarını içeriyor.

Sürdürülebilirlik alanında güzellik ve kişisel bakım perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Watsons Türkiye, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. ‘Watsons İyilik Hareketi’ çerçevesinde ‘Çevresel Sürdürülebilirlik’, ‘Toplumsal Sürdürülebilirlik’ ve ‘Ekonomik Sürdürülebilirlik’ olmak üzere üç ana başlıkta hazırlanan raporda şirketteki sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara ve projelere yer verildi. Şirket, sürdürülebilirlik raporuyla güzellik ve kişisel bakım perakende sektöründe bir dönüşüm başlatmayı amaçlarken, sektördeki sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat çekiyor.

2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50,4 azaltacak

Çevre ile ilgili projelerini “Watsons İyilik Hareketi Daha İyi Bir Geleceğe Çağırıyor” çatısı altında sürdüren şirket, sera gazı emisyonlarının tespiti ve azaltımı konusunda önemli girişimlerde bulunuyor. Sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 kriterine kıyasla yüzde 50,4 oranında azaltmayı taahhüt ediyor.

Aynı zamanda 2025 yılına kadar plastik ambalajlarında en az yüzde 20 geri dönüştürülmüş plastik içerik kullanmayı hedefleyen şirket, 2022 yılında yürütülen geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarından 78 ton atık geri dönüştürerek 1 milyon TL tasarruf etti.

“Watsons İyilik Hareketi Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyor” projesi kapsamında da 2022 yılında TEMA Vakfı ve ÇEKÜL iş birliği ile 76 bin 580 fidan bağışlandı. Şirket, bu projeyle 2030 yılında 1 milyon fidan bağışına ulaşmayı hedefliyor.

Şirket, hayvan refahı çalışmalarını ise “Watsons İyilik Hareketi Hayvan Sevgisini Büyütmeye Çağırıyor” başlığı altında yürütüyor. 2019 yılından beri yürüttüğü “Pati Dostu Watsons” projesiyle çevreye duyarlı, patili dost sahibi ve hayvansever müşterilere ulaşıyor. 2030 yılına kadar 200 mağazasında kedi ve köpekler için kulübe, mama ve su kapları yerleştirmeyi planlıyor.

2022 yılında kadın çalışan oranı yüzde 80

Şirket, kadın çalışan oranını yüksek tutmanın yanı sıra iş ortaklarını da kadın çalışan sayılarını artırmaları için teşvik ediyor. 2022 yılında kadın çalışan oranı yüzde 80’e, kadın yönetici oranı ise yüzde 57’ye ulaşan şirket “Watsons İyilik Hareketi Kadın İstihdamını Artırmaya Çağırıyor” projesi kapsamında, kadın çalışan oranı yüzde 50’nin altında olan üretici firmaları ziyaret ederek, şirketleri bu alana yatırıma teşvik ediyor.

Şirket, ayrıca 1,3 milyon erişim alan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliği ile kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine ve yerel üretime destek olmak amacıyla kadın kooperatiflerinde el emeği ile üretilen ürünleri, hiçbir kar elde etmeden mağazalarında, watsons.com.tr’de ve mobil uygulamasında müşterileriyle buluşturuyor.

Müşterilerine 450’den fazla sürdürülebilir yaşam ürünü sundu

2022 yılında RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikalı ürün oranı yüzde 45 olan şirket, müşterilerine 450’den fazla sürdürülebilir yaşam ürünü sundu. Şirket, müşterilerine sunduğu sürdürülebilir yaşam ürün çeşitliliğini her yıl artırmayı hedeflerken, plastik tüketimini azaltmayı taahhüt ediyor.

Sürdürülebilirlik Raporu hakkında değerlendirmede bulunan Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, “Bilinçli tüketiciliğin, çevre yönetiminin ve toplumsal kaygıların ön safhalarda yer aldığı bir çağda şirket olarak, sorumlu kurumsal uygulamaları ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığı misyon edindik. Sürdürülebilirliğe olan sarsılmaz bağlılığımızı sergilemekle kalmayıp aynı zamanda bu hayati alandaki başarılarımızı, karşılaştığımız zorlukları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi özetleyen kapsamlı bir belge olan ‘Watsons Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2022’yi sunmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım perakendecisi olarak faaliyetlerimizin, çevre, çalışanlarımızın refahı, hizmet verdiğimiz toplumlar ve ekonomi üzerinde oluşturabileceği etkinin farkındayız. Bu rapor, karbon ayak izimizi en aza indirmeye, toplumsal refahı artırmaya ve yaşadığımız dünyaya olumlu katkıda bulunmaya yönelik sürekli çabalarımızın bir kanıtıdır. Raporda, tüm iş süreçlerimizde ve operasyonlarımızda atıkları azaltmaya, kaynakları korumaya ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye yönelik devam eden girişimlerimiz yer alıyor. Ayrıca çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza sürdürülebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kültürünü benimsetmek için ‘İyilik Hareketi’ kapsamında yürüttüğümüz projelerimiz de bulunuyor. Sürdürülebilirlik raporumuzla sürekli iyileştirme taahhüdümüzü vurgulayarak sürdürülebilirlik çabalarımıza ilişkin şeffaf ve dürüst bir açıklama sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kaynak: iha