Bursa'da faaliyet gösteren Overseas For Trading Mobilya Dış Ticaret Limited Şirketi, Pgm Home Mobilya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Prandolgroup Mobilya Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici konkordato süresini 2 ay daha uzattı.
Yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik krize dayanamayan mobilya firmalarının konkordato ve iflas haberleri çoğalmaya devam ediyor. Son olarak Bursa'da faaliyet gösteren 3 mobilya şirketi aynı anda konkordato ilan etti.
İşte karar;
İ L A N
T.C.
BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/211
Davacılar , AMMAR IBRAHIM ATRASH (99302435016 TC. ),OVERSEAS FOR TRADİNG MOBİLYA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,( 0649122038700001 Mersis No. ) PGM HOME MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ( 0729113017400001 Mersis No. ) PRANDOLGROUP MOBİLYA TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( 0733077441700001 Mersis No. ) mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Yukarıdaki davacılara 28/02/2024 tarihli tensip kararlarıyla birlikte verilen üç aylık geçici konkordato mühleti 28/05/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 ( İKİ ) AY SÜRE İLE UZATILMIŞTIR.
Geçici mühletle birlikte verilen tedbirler halen yürürlüktedir. Bu kapsamda İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde verilen ihtiyati tedbir kararları geçerliliğini korumaktadır.
Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.
Geçici mühlet içinde görevlendirilen komiserlerin görevi DEVAM ETMEKTEDİR.
Mahkememizin 28/02/2024 tarihli tensip kararıyla verilen üç aylık geçici mühlet iki ay süre ile uzatılmış olduğundan ve kesin mühlet hakkındaki kararın geçici mühlet içinde verilmesi gerektiğinden 17/07/2024 günü saat 14:03 itibariyle duruşma yapılmasına karar verilmiştir
Duruşma Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2. Kat B bloktaki duruşma salonunda yapılacaktır. İsteyen alacaklıların duruşmaya katılmaları mümkün olduğu ilan olunur.

Zzxxx-1

Kaynak: HABER MERKEZİ