Gelir İdaresi Başkanlığı, "Bahşiş gelirlerinde basitleştirilmiş vergi uygulaması" başlığı altında yeni bir öneri sundu. Bu düzenleme, hizmet sektöründe çalışanların aldığı bahşişlerin vergilendirilmesine ilişkin önemli değişiklikler getirmeyi amaçlıyor. Mevcut durumda, müşteri tarafından doğrudan servis elemanlarına bırakılan bahşişler, hediye niteliğinde olduğu için gelir vergisine tabi tutulmamaktadır. Ancak, işverenler tarafından fatura bedeline eklenen veya toplu olarak toplanıp belirli kriterlere göre çalışanlara dağıtılan bahşişler, ücretin bir parçası olarak değerlendirilip, ücret matrahına eklenerek vergiye tabi tutulmaktadır. Aynı şekilde, işletme tarafından düzenlenen fiş veya faturada hizmet bedeline eklenen bahşişler de KDV'ye tabi tutulmaktadır.

Önerilen yeni düzenleme ise, bu süreçte bazı basitleştirmeler yapmayı öngörmektedir. Buna göre, işverenler, bahşişleri ayrı bir banka hesabında takip edecekler. Ayrıca, bu bahşişlerin fatura veya fiş bedelinin %10'undan fazla olmaması gerekiyor. Bu sınırlamaya göre, bir müşterinin ödediği toplam bedelin %10'u aşan kısmı bahşiş olarak değerlendirilemeyecek. Bunun yanı sıra, çalışanların elde ettiği bahşiş gelirleri, kişi başına aylık brüt asgari ücreti geçemeyecek şekilde sınırlanacak.

Düzenlemenin bir diğer önemli noktası ise, bahşiş gelirlerinin vergilendirilme biçimidir. Bahşişlerden %10 oranında tevkifat yapılacak ve kalan tutar doğrudan çalışanlara aktarılacak. Bu durumda, çalışanların elde ettiği bahşişler, ayrı bir gelir olarak değerlendirilecek ve ayrıca ücret matrahına dahil edilmeyecek. Böylece, bahşişler üzerinden alınacak %10'luk vergi, bu gelirin daha basit ve doğrudan bir şekilde vergilendirilmesini sağlayacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ