1-Güzel koku, ıtır.

Evliya Çelebi  Seyahatname adlı eserinde “güzel koku ifade eden bir söz” olarak tanımlar.

2-Kadın adı.

Türkçe kökenli bur-mak sözcüğünden türemiştir.

Bursa'da manolya zamanı Bursa'da manolya zamanı

Kokunun burunda değişmesi, burulması anlamından yola çıkarak oluşmuştur. Burun sözcüğü de bu köktendir.