1-Edep sahibi adam.

2-Edebiyat alanıyla uğraşan.

3-Erkek adı.

Sonunda Buda Oldu: Ev Sahibi Çift Kiracısını Hunharca Öldürdü! Sonunda Buda Oldu: Ev Sahibi Çift Kiracısını Hunharca Öldürdü!

Sözcük, Arapça adb kökünden gelir. Adap, edebiyat, edep sözcükleri de aynı kökten türemiştir. Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından olan Edip Ahmet Yükneki de bu adla anılmaktadır.