Bursa İnegöl'de yılın son meclisi Bursa İnegöl'de yılın son meclisi

Fenike dili ve Fenikece,bugünkü Suriye, Lübnan, Filistin ve İsrail bölgelerinde konuşulan bir dildi. Mısırlılar, bu coğrafyaya Put, Aramiler, İbraniler ve Fenikeliler’in kendisi Kenan, Avrupalılar ise Fenike derdi. Fenikece, Sami Dil grubnnunun Kenan kolundandır. Aramice’ye yakın olan bu dil, Arapça ile köken olarak aynı soydandır. M.Ö 6. asırdan M.S.7.asra akdar Aramice’nin, daha sonra ise Arapça’nın etkili olmasıyla bu dillerin içinde eriyerek kaybolmuştur.