İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile düzenlenen basın toplantısında İnegöl’ün 2023 yılı Dış Ticaret İstatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıda konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrimiz ihracatçı ve ithalatçı firmalarımızla istişare halinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde İnegöl’ün 2023 yılı Dış Ticaret İstatistiklerini çıkarmış olduk. Bugün de düzenlediğimiz toplantımız ile rakamlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız. İnegöl’ümüz 2023 yılında 1447 firma ile $1.480.700.130,19 ihracat, 52 firma ile $310.016.226,69 ithalat gerçekleştirerek toplan dış ticaret hacmini $1.790.716.356,88 olarak gerçekleştirmiştir. 2023 yılında İnegöl $1.170.683.903,50 dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürmüştür.”

2023 YILI İHRACAT RAKAMLARI

“Rakamları sektörel olarak ele aldığımızda şehrimizin markası ve lokomotifi olan mobilya sektörü 2023 yılının ihracat birincisi oldu. Tekstil, Orman Ürünleri ve Kimya sektörü ihracatında düşüş yaşanırken Mobilya, Gıda, Otomotiv Yan Sanayi, Makine ve Metal ile Diğer sektörlerin ihracatında artış yaşanmıştır. Mobilya sektörü $822.487.136,58 ihracat gerçekleştirerek İnegöl’ün ihracatında %56 ile çoğunluğa sahip oldu. 2022 yılına kıyasla ihracatta; Mobilya %14.85, Gıda %1.04, Otomotiv Yan Sanayi %358.81, Makine ve Metal %71.19, Diğer Sektörler ise %17.54 artış gösterdi. Diğer yandan Tekstil sektörü %19.97, Orman Ürünleri %3.20, Kimya sektöründe ise %73.68 düşüş yaşandı. Biraz önce ifade ettiğim gibi ihracatta, $822.487.136,58 ile Mobilya sektörü 1. sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra Tekstil sektörümüz $183.784.184,08, Orman Ürünleri sektörümüz $173.445.188,54, Gıda sektörümüz $162.286.717,09, Otomotiv Yan Sanayi sektörümüz $61.483.955,20, Makine ve Metal sektörümüz $40.055.699,46, diğer sektörlerimiz $21.114.900,10, Kimya sektörümüz ise $16.042.349,14 ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat yapan firma sayımız 1102’den 1447’ye yükselmiştir.”

2023 YILI İTHALAT RAKAMLARI

“İthalatta ise %43 ile en büyük paya Tekstil sektörü olurken %21’lik payla Orman Ürünleri sektörü ikinci sırada yer almıştır.  Tekstil, Orman Ürünleri, Kimya, Gıda ve Diğer Sektörlerin ithalatında düşüş yaşanırken Otomotiv Yan Sanayi, Mobilya, Makine ve Metal sektörlerinde artış görülmüştür. 2023 yılı ithalat rakamlarımıza bakıldığında ise $134.223.187,38 ile tekstil sektörümüz 1. sırada yer alıyor. Tekstil sektörünü, $66.443.886,45 ile orman ürünleri, $51.642.716,79 ile kimya, $33.788.473,03 ile otomotiv yan sanayi, $15.339.641,19 ile gıda, $6.181.827,66 mobilya, $1.373.251,56 makine ve metal, $1.023.242,63 ile ise diğer sektörler takip etmektedir.”

TÜRKİYE 2022-2023 KARŞILAŞTIRMASI

“İnegöl, 2023 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının %0,64’ünü gerçekleştirdi. Bu oranı %0.64’ten %1 seviyelerine çıkarırsak Türkiye ekonomisine ciddi derecede katkı sağlayan sanayi merkezlerinden biri haline geleceğiz. Bu kapsamda işletmelerimizde inovasyon, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını arttırmamız, üretim alt yapılarımızı yenilikçi teknolojilerle geliştirmemiz gerekmektedir. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yeni pazar arayışı çalışmalarımız da bu hedefimizi desteklemektedir. Mobilya sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatı 3 milyar 906 milyon dolar olarak gerçekleşirken İnegöl bu ihracatın %21.06’lık payını gerçekleştirdi. Orman Ürünlerinde sektöründe ise Türkiye’nin toplam ihracatı 1 milyar 735 milyon dolar olarak gerçekleşirken İnegöl bu ihracatın %10’u olan 174 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi.”

İNEGÖL, DIŞ TİCARET FAZLASINDA TÜRKİYE İLLER SIRALAMASINDA 8. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

“İnegöl 2023 yılında; ihracatta 18. sıraya yükselirken, ithalatla 31. sırada, dış ticaret hacminde ise 24. sırada listede yerini almıştır. Dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin iller sıralamasında ise 8. sıradaki yerini korumuştur. Dönem içerisinde ekonomik zorluklar, piyasadaki daralma ve alım gücü düşüşleri gibi zor şartlarda üretim yapan ve ekonomiye katkıda bulunan tüm firmalarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnegöl olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisine büyük destek vermeye devam edeceğiz. Birçok noktada sorunlar yaşanmasına rağmen üreticilerimizle birlikte çözümler arayacağız ve bu noktada çalışmalar yapacağız. Sanayicilerimizin daha yüksek katma değerli ürünler üretebilmeleri, ürettikleri ürünleri de global piyasada daha geniş alanlarda sergileyip satabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnegöl ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

SAVAŞ BOYUTUNA GELMİŞ DURUMDAYIZ
"Şimdi ihracatımızı biraz önce söylemiştim. Ülkeleri ve bölgeleri çeşitlendirmemiz gerekiyor. Biz İnegöl olarak yıllardan beri daha ziyade rakamsal boyutlarda yakın coğrafyaya ihracat yapan bir şehiriz. Yani Kuzey Afrika, Ortadoğu bölgeleri bizim ihracatımızı karşılayan bölgeler ve burada da burada da biliyorsunuz son yıllarda özellikle son 3-5 aydır ve bir senedir çok ciddi ülkeler arasında anlaşmazlıklar var. Hatta savaş boyutuna gelmiş noktadayız. Ben sizin dediğinize katılıyorum. En azından rakamlarımız düşmüyor. Daha önceki yıllara göre çok ciddi artışlar sağlayamazsak bile en azından ufak da olsa bir artış sağlıyoruz. Pazarımızı en azından koruyoruz. El pazarlar için de hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bu şartlarda Allah'a çok şükür yine de eksi rakamlarda değiliz. Otomotiv yan sanayi kalıpla da alakalı bir mesele bu. Şimdi biliyorsunuz mobilya organize sanayi bölgemizde bu işte iştigal eden firmalarımız var. Bunların ihracatı çok ciddi şekilde arttı. Bunun yanında tabii ki TOGG'un hemen Gemlik'te üretime başlaması bu yan sanayimizde otomotiv yan sanayimizin de İhracatlarını artırdı. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum, çok ciddi bir artış yani %358 gibi bir artış var. Tabi bu her sene tekrarladığı anlamına gelmiyor ama otomotiv yan sanayi sektörünün daha da büyüyerek, gelişerek 2024'te ve 2025'te ekonomimize katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Yatırımlar da gerçekleşiyor, çoğalıyor. İnşallah bu noktada devam eder. "

BU TÜR SEKTÖRLERE İNEGÖL'DE İHTİYACIMIZ VAR
"Hani şu ana otomotiv yan sanayi veya başka sektörler. Şimdi mobilya level. Bizim mobilya sektörümüzdeki üretim adetlerini, ihracatımızı biz her yıl arttırmakla mücadele ediyoruz. Mobilya şehriyiz. Bundan kesinlikle ödün vermeyeceğiz. Yatırımlarımızı buna göre de mobilyacı arkadaşlarımız, sanayicilerimiz gerçekleştiriyorlar. Ancak tabii ki bir şehrin ana lokomotif sektörünün yanında diğer sektörlerin de üretiminde, ihracatında yükselme göstermesi bizim de öncelikli hedeflerimizden birisi. Bir tek sektörde kalmamış oluyorsunuz. Sektör çeşitliliğini elde etmiş oluyorsunuz. Otomobil yan sanayi Allah'a çok şükür bunu artık ortaya koymaya başladı. İnşallah tekstil de aynı şekilde ayak uydurur, büyümeye devam eder. Çünkü bu tür sektörleri İnegöl'de ihtiyacımız var. İnegöl hem nüfus yapısı itibariyle hem lokasyonu itibariyle hem sanayi alanları itibariyle devamlı büyüyen bir şehir. Sürekli  gelişim gösteren bir şehir. Dünya şehrinden ciddi oranda büyüyen şehirler, ikinci sektörün, üçüncü sektörleri kendi içerisinden çıkarması gerektiği inancındayız. İnşallah aynı şekilde biz İnegöl Ticaret Sanayi odası olarak tamam lokomotif sektörümüz mobilya ancak diğer sektörlerimizi de mobilya kadar önemsiyoruz. Mobilya kadar önem veriyoruz. İnşallah onlar da aynı şekilde büyümelerini gerçekleştirmeye devam eder. "

SEKTÖR ÇEŞİTLİLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR
"Arkadaşlar şöyle biliyorsunuz. Biz bu raporu size genel hatlarıyla size aktardık. Ana hatlarını, kıvrımlarını çalışacağız ve ondan sonra da sektör sektör değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz. Şu da bir gerçek, bunu da yıllardan beri dillendiriyoruz. Evet, sektör çeşitliliğe ihtiyacımız var. Ama sektör çeşitliliği sağlarken sanayi bölgelerine de ihtiyacımız var. Bugün itibariyle baktığımızda İnegöl'ümüzün genişleme alanını bir tek sahip olan mobilya ihtisas organize sanayi bölgesi. Yani yatırım yapılması gereken planlanan yer sadece Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Başka bir sanayi alanımız şu an itibariyle yok.  Şimdi planlanmış ayakta olan, şimdi diğer sektörlere gerek İnegöl'den yatırımcı gerekse şehir dışından yatırımcı getirebilmemiz için sanayi bölgesine sahip olmamız gerekiyor. En büyük sorunumuz da bu zaten. Bunun için biz mobilya organize sanayi bölgesini bir an önce tamamlamalıyız. Bir an önce alt yapısıyla, üst yapısıyla, yatırımlarıyla bitirme noktasına getirmeliyiz ki yine organize sanayi bölgelerinin açılışını gerçekleştirelim. Şimdi Ankara boyutu, Bursa boyutu, İnegöl boyutu, bunları hep değerlendiriyoruz. Toplantılarda söylüyoruz. İnşallah sanayi alanlarımızın  fazlalaşması, alanlarının metrekaresinin büyümesiyle birlikte başka sektörlerde götürüp anlayıp ihtimaliniz daha da yüksek olur. Bunun çalışmasını da hep birlikte takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bunun çalışmasınıda yıllardan beri yapıyoruz."

İNEGÖL HER ZAMAN TERCİH EDİLEN OLACAK
"Ben katılmıyorum, bunu defalarca e söyledim. Şimdi kanuni sürecinide izaa edeyim. Aynı şehirde bir ay içerisinde aynı sektörün fuarı yapılamaz. Yani biz modef fuarını İnegöl'de bu tarihte yani 22-27 Nisan tarihleri arasında yapıyoruz. Bursa bölgesinde bu tarihler arasında mobilya fuarı kimse yapamaz. Ama şehir değiştiğinde yani Kayseri'de, İstanbul'da, Antep'te herhangi bir yerde yapabilir. Kanun buna müsaade ediyor. Ya kanun var ,bir de ahlak var, etik var. O noktaya gelir. Şunu ifade ediyorum, yüksek sesle ifade ediyorum. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Kayseri mobilya fuarı İnegöl mobilya fuarıyla aynı tarihte olması beni rahatsız etmiyor. Kayseri rahatsız olmuyorsa ben rahatsız olmam. Çünkü yıllardan beri gerek Kayseri gerek istanbul veyahut Türkiye'deki tüm mobilya sektörü İnegöl'ü takip ediyor. Bu benim için güzel bir şey. İnegöl'ün tasarımları ve İnegöl'ün modeli, İnegöl'ün üretim tarzı Türkiye'de takip edilen bir şehiriz. En azından takip edilen bir fuara sahibiz. O şehirlerdeki arkadaşlarımız yani kendi açılarından neyi düşünüyorlar bilmiyoruz. Bizim için çok sıkıntı değil. Ben bunu söylüyorum. Yani katılımcı firmalarımız, bazı firmalarımız bundan rahatsız bunu da biliyorum. Rahatsız olmaları da doğal. Bakış açısı itibariyle baktığımızda. Ama İnegöl fuarı her zaman tercih edilen olacak. "

SON YILLARIN EN ÖNEMLİ SORUNLARININ BAŞINDA GELİYOR
"Konutlama İnegöl'de büyük bir sorun. Son yılların en önemli sorunlarının başında geliyor. Sanayi alanları ve konut alanlarının planlanması, hayata geçirilmesi, planlanması da hayata geçirilmesi gerekiyor. Planlanan konut alanlarımız var. Planlanan sanayi alanlarımız var. Şimdi değerlendirme yaptığımızda yıllar önce planlanan sanayi alanlarında konut alanların hâlâ daha alt yapısının üst yapısının tamamlanmadığı İnegöl'ümüzün gerçeği. Ben öncelikle elimizdeki mevcut alanların tam anlamıyla tamamlanması gerektiği kanaatindeyim. "

Kaynak: Seher Yaşa