"You make every day better just by being in it." (Sen her günü, sadece içinde olduğun için daha iyi hale getiriyorsun.)

"My love for you knows no bounds." (Sana olan sevgim sınırları bilmez.)

"You are the light of my life." (Sen, hayatımın ışığısın.)

"Every moment with you is a treasure." (Seninle geçirdiğim her an bir hazine.)

"You complete me." (Sen beni tamamlıyorsun.)

121212

"I cherish every moment we spend together." (Birlikte geçirdiğimiz her anı kutsal sayıyorum.)

"You are the most beautiful person I know, inside and out." (Sen, içten dışa en güzel insan olduğunu biliyorum.)

"I am grateful for your love and presence in my life." (Senin sevgin ve hayatımdaki varlığın için minnettarım.)

"With you, every day is Valentine's Day." (Seninle her gün Sevgililer Günüdür.)

"You are my heart's desire." (Sen, kalbimin arzususun.)

"I love you more than words can express." (Seni ifade edebilecek kelimelerden daha çok seviyorum.)

"You are my rock, my anchor, my everything." (Sen benim kayam, demirim, her şeyimsin.)

"Being with you is like a dream come true." (Seninle olmak gerçek bir rüya gibi.)

"Your smile brightens up my darkest days." (Senin gülümsemen en karanlık günlerimi aydınlatır.)

"I fall in love with you all over again, every single day." (Her gün yeniden sana aşık oluyorum.)

"You are the missing piece to my puzzle." (Sen, bulmacamdaki eksik parça gibisin.)

41414

"Loving you is the best decision I've ever made." (Seni sevmek, verdiğim en iyi karar.)

"You are the song in my heart." (Sen, kalbimdeki şarkısın.)

"I want to grow old with you." (Seninle yaşlanmak istiyorum.)

"You are my forever and always." (Sen benim sonsuza kadar ve her zamanımsın.)

"You are the sunshine of my life." (Sen, hayatımın güneşisin.)

"My love for you knows no bounds." (Sana olan aşkım sınırları aşar.)

"You complete me." (Sen beni tamamlarsın.)

"I cherish every moment we spend together." (Birlikte geçirdiğimiz her anı değerli bulurum.)

"You make my heart skip a beat." (Sen kalbimin atışlarını hızlandırıyorsun.)

"I'm grateful for your love and support." (Senin sevgin ve desteğin için minnettarım.)

Konya'da KOSKİ şoförlerine hizmet içi eğitim Konya'da KOSKİ şoförlerine hizmet içi eğitim

zsfsfsfsfsf

"You are the most beautiful person I know, both inside and out." (Sen, içten ve dıştan en güzel insan olduğunu biliyorum.)

"Loving you is the best decision I've ever made." (Seni sevmek, verdiğim en iyi karar.)

"You are my rock, my anchor in life's storms." (Sen, hayatın fırtınalarında benim kaya gibisin, çıpa gibisin.)

"You are the love of my life." (Sen, hayatımın aşkısın.)

"You are the sunshine in my life." (Sen, hayatımdaki güneşsin.)

"My love for you knows no bounds." (Sana olan sevgim sınırları aşar.)

"You complete me." (Beni tamamlarsın.)

"I cherish every moment with you." (Seninle geçirdiğim her anı değerli buluyorum.)

"You're the love of my life." (Sen, hayatımın aşkısın.)

"Every day with you is a gift." (Seninle geçirdiğim her gün bir hediye.)

212121212

"I'm lucky to have you in my life." (Seni hayatımda olduğun için şanslıyım.)

"You make my heart skip a beat." (Sen, kalbimin atışlarını hızlandırıyorsun.)

"You are the most beautiful person I know, inside and out." (Sen, tanıdığım en güzel insanlardansın, içeriden ve dışarıdan.)

"I love you more than words can express." (Seni sözcükler ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum.)