Yön ifade eden bir ilgeç. Örn: naru bar: Bu yana git.

Rüya Göremeyenler Ciddi Bir Sıkıntı Yaşıyor Olabilir: Uzmanlar Uyarıyor Rüya Göremeyenler Ciddi Bir Sıkıntı Yaşıyor Olabilir: Uzmanlar Uyarıyor

Sözcük Türkçe kökenlidir. Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t-Türk’ünde geçen bir sözcüktür.