YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI KİRAYA VERECEKTİR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu bedellere % 20 KDV dahil değildir.

Sıra No

İşin Adı

Yüzölçümü

İhale Saati

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

16/07/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler

1

Karaağaç Mahalle Eşrefiler Cadde No:49’da bulunan kafeterya ve lokanta

274 m2

10:05

16.000,00 TL

17.280,00 TL

2

Selçukbey Mahalle Selçukbey Cadde Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri içinde bulunan kafeterya

325 m2

10:10

25.000,00 TL

27.000,00 TL

3

Mimarsinan Mahalle Mimarsinan Cadde Barış Manço Kültür Merkezi zemin katında bulunan kafeterya

150 m2

10:15

15.000,00 TL

16.200,00 TL

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Kiralanacak yer ve kiralama süreciyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden bilgi edinilebilir.

1-   Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

2-   Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

3-   Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibraz

4-   Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

5-   Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

6-   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

7-   Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge

8-   İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin ilan tarihinden geriye doğru en az 3 yıl boyunca  Lokanta,Kafeterya ve Restaurant işini yaptığını gösteren ilgili odadan alınmış faaliyet belgesi,

9-   İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin son 3 yıl içerisinde (ilan tarihinden geriye doğru) Lokanta, Kafeterya ve Restaurant faaliyetleri adı altında toplam gelirinin en az 40.000.000,00 TL olduğunu gösteren yazı ( yazı örneği İhale Biriminden alınacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02054355